Автоматизация
degree
  • формат doc, kompas
  • размер 1.09 МБ
  • добавлен 28 марта 2015 г.
Автоматизація виготовлення желейних цукерок
Спеціальність 5.092503 Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва
Вступ
Техніко-економічне обґрунтування проекту
Технічні характеристики об'єкта
Коротка характеристика підприємства
Опис виробництва мֹякої карамелі
Опис технологічної схеми процесу виготовлення мֹякої карамелі
Система автоматизації
Аналіз існуючої системи автоматизації та оцінка рівня автоматизації
Значення контрольованих та регульованих параметрів
Опис функціональної схеми автоматизації
Коротка характеристика принципів роботи приладів, які використовують
Технічні засоби автоматизації контролера
Моделювання та розрахунок САР
Система автоматичного регулювання рівня
в збірній машині
Розрахунок оптимальних параметрів настройки
ПІ регулятора одноконтурної САР рівня
Розрахунок економічної ефективності
Техніко-економічні розрахунки
Розрахунок кошторису витрат на реалізацію проекту
Розрахунок економічного ефекту від впровадження проекту
Охорона праці
Основне законодавство з охорони праці
Організація профілактичної роботи по техніці
безпеки і охороні праці
Організація і проведення контролю по охороні праці
Органи нагляду і проведення контролю за станом
охорони праці
Вимоги, які забезпечують безпеку життя та здоров’я персоналу при виготовлені, транспортуванні, зберіганні продукції, при монтажі, наладці та ремонту обладнання
Характеристика небезпечних факторів, що є на виробництві
Умови особистої гігієни і санітарії працюючих
Пожежна безпека
Висновок
Список використаної літератури
Перелік графічних листів
Технологічна схема
Функціональна схема автоматизації
Схема зовнішніх під’єднань
Розрахунок САР
Похожие разделы