Транспортная система и управление на транспорте
Транспорт
  • формат doc
  • размер 855,24 КБ
  • добавлен 08 февраля 2015 г.
Аяпбекова Ж.Ж. Жалпы көлік курсы
Оқу құралы. — Қарағанды: ҚҚЭУ баспасы, 2014. – 103 б. — ISBN 978-601-233-503-3.
Оқу құралында көлік кешенінің құрылымы және көлік нарығының мемлекеттік экономикасындағы орны қарастырылған. Көлік жүйесінің сипаттамасы берілген және көлікті басқаруды ұйымдастыру ерекшеліктерісипатталған. Кәсіпорындарды басқару мәселелері баяндалған, сондай-ақ, кәсіпорын көлігінің тасымалдық-технологиялық сызбалары келтірілген.
Оқу құралы 5В090900 «Логистика» мамандығында оқитын студенттерге арналған. «Жалпы көлік курсы» курсы бойынша жасалған. Оқу құралы логистика мамандығының студенттері, оқытушыларына арналған.