Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур
Растениеводство
Статья
  • формат doc
  • размер 560,68 КБ
  • добавлен 16 мая 2013 г.
Біотехнологія в рослинництві
Автор - кандидат біологічних наук Прокопчук В.М. (Вінницький НАУ), 32 с.
З м і с т.
Культура клітин як біологічна система. Особливості формування та функціонування.

Культура клітин як клонова популяція.
Калюсогенез як основа створення клітинних культур.
Довгостроково вирощувані культури.
Культивування окремих клітин
Культура ізольованих протопластів.
Одержання протопластів.
Культивування протопластів.
Регенерація рослин з протопластів.
Соматична (парасексуальна) гібридизація.
Практичне застосування соматичної гібридизації.
Генетична інженерія рослин та впровадження її досягнень у виробництво.
Молекулярні основи спадковості.
ДНК-технології в генетичній інженерії.
Виділення та перенесення генів.
Стан та перспективи генно-інженерних досліджень у рослинництві.
Методи кріозбереження та банки клітин рослин – основа нових біотехнологій.
Методи кріозберігання.
Тести для визначення життєздатності клітин.
Банки генетичних ресурсів.
Одержання нових біологічно активних речовин біотехнологічними методами.
Класифікація продуктів метаболізму.
Особливості накопичення біологічно активних речовин в культурі in vitro.
Культивування продуктивних клітинних штамів.
Селекція високопродуктивних клітинних штамів.
Проблеми екологічної безпеки.
Оцінювання ризику впливу генетично змінених рослин на довкілля.
Фіторемедіація.
Біотехнологія екологічно безпечного виробництва.
Біотехнологія проти стресів (генетична терапія).
Похожие разделы