Радиоэлектроника
  • формат pdf
  • размер 3,16 МБ
  • добавлен 08 сентября 2014 г.
Баранов П.Ю., Лавриненко В.П., Мелешкевич О.М., Дмитренко В.С. Радіоелектронні системи
Навчальний посібник для вузів. — Одеса: "Наука і техніка", 2012. — 232 с.: іл.
В навчальному посібнику розглянуті головні операції над сигналами, що здійснюються в радіоелектронних системах, тобто операціями виявлення, розрізняння та вимірювання параметрів сигналів. Викладання матеріалу супроводжується численими прикладами, задачами та довідниковою інформацією, що стане в нагоді при виконанні розрахункових та курсових робіт. Для студентів вищих навчальних закладів радіотехнічних і телекомукаційних фахів.
Зміст
Загальні відомості про радіоелектронні системи
Класифікація радіоелектронних систем
Узагальнена модель радіоелектронної системи
Технічні та тактичні характеристики радіоелектронних систем
Виявлення сигналів
Прийом сигналів як статистична задача
Функція правдоподібності
Відношення правдоподібності
Поняття середнього ризику. Статистичні критерії виявлення
Сигнал з повністю відомими параметрами
Якісні показники оптимального приймача виявлення
Сигнал з випадковою початковою фазою
Сигнал з випадковими амплітудою та початковою фазою
Загальна характеристика пачок радіоімпульсів
Структура пристроїв оптимальної обробки пачок когерентних радіоімпульсів
Структура пристроїв оптимальної обробки пачок некогерентних радіоімпульсів
Якісні показники пристроїв оптимальної обробки пачок некогерентних радіоімпульсів
Основи просторово-часової теорії прийому сигналів
Просторово-часовий опис приймаємого радіосигналу
Оптимальна структура просторово-часового приймального пристрою
Просторово-часова функція невизначеності
Вимірювання параметрів сигналів
Зміст та класифікація задач вимірювання параметрів сигналів
Байєсівські оцінки випадкових параметрів сигналів
Критерії оцінки невипадкових параметрів сигналів. Межа Крамера–Рао
Оцінка по максимуму правдоподібності
Оцінка параметрів сигналу на фоні адитивного нормального шуму
Обчислення дисперсій оцінок
Оптимальна по точності форма обвідної
Розділення сигналів
Релеївська роздільна здатність
Постійна розділення
Оптимальна по розділенню форма обвідної
Ефективність цифрової обробки сигналів
Постановка задачі та основні визначення
Квантування відліків нормального випадкового процесу
Енергетичні втрати, обумовлені квантуванням сигналу
Складні сигнали
Фазоманіпульовані сигнали
Радіоімпульс з лінійною частотною модуляцією
Функції невизначеності різних сигналів
Методи вимірювання координат та швидкості руху об'єктів
Методи вимірювання віддалі
Методи вимірювання кутових координат
Методи вимірювання радіальної швидкості
Віддаль дії радіоелектронних систем
Віддаль дії в вільному просторі
Радіолокаційні об’єкти
Вплив відбиття від земної поверхні на віддаль дії радіоелектронних систем
Вплив ослаблення енергії радіохвиль в атмосфері на віддаль дії радіоелектронних систем
Вплив кривизни земної поверхні і атмосферної рефракції на віддаль дії радіоелектронних систем