Практикум
  • формат doc
  • размер 556,09 КБ
  • добавлен 26 апреля 2015 г.
Барило І.Г., Копей І.Б. Основи надійності бурового та нафтогазопромислового обладнання
Лабораторний практикум. – Івано-Франківськ: Факел, 2010. — 50 с.
Методичні вказівки до лабораторних занять із дисципліни «Основи надійності бурового та нафтогазопромислового обладнання» розроблені у відповідності до чинного в Івано-Франківському національному технічному університеті навчального плану підготовки бакалаврів за напрямком підготовки 6.050304 «Нафтогазова справа». Методичні вказівки містять перелік лабораторних занять, мету і завдання кожного з них, короткі стосовні теоретичні відомості, порядок проведення, вимоги до звіту, список рекомендованих літературних джерел, питання для самоконтролю підготовки студентів, додатки. Методичні вказівки призначені для самостійної роботи при вивченні дисципліни студентами, для підготовки до лабораторних занять і застосування при їх проведенні.
Похожие разделы