Справочник
  • формат pdf
  • размер 5,10 МБ
  • добавлен 16 июня 2015 г.
Бащенко М.І., Іонов І.А., Гончар О.Ф., Небилиця М.С. Довідник хімічного складу і поживності кормів в Ґрунтово-кліматичних умовах Черкаської області
М.І. Бащенко І.А. Іонов О.Ф. Гончар М.С. Небилиця С.О. Шаповалов І.С. Вакуленко С.А. Михальченко Ю.М. Сотніченко О.М. Гавриш Ю.І. Кривда Є.Ф. Ткач Є.А. Шевченко Н.В. Яремич Ю.В. Мелешко І.В. Заїка Н.І. Васюра. – Черкаси: Черкаська дослідна станція біоресурсів, 2013. – 260 с.
У довіднику викладено хімічний склад та поживність найбільше розповсюджених кормів. Наведені дані щодо амінокислотного, вуглеводного, мінерального та вітамінного складу кормових культур у розрізі Ґрунтово кліматичних мікрозон Черкаської області.
Розрахований на науковців, викладачів, аспірантів та студентів біологічного профілю, зооветспеціалістів, керівників сільськогосподарських підприємств а також фермерів і власників особистих селянських господарств.
Розглянуті, схвалені та рекомендовані до видання на засіданні науково-технічної ради Черкаської дослідної станції біоресурсів ІРГТ НААН протокол № 6 від 03 вересня 2013 року, та вченою радою Інституту тваринництва НААН протокол № 13 від 25 вересня 2013 року.
Перелік термінів та скорочень
Вступ
Ґрунтово-кліматичні умови області
Характеристика мікрозон
Структура посівних площ та урожайність сільськогосподарських культур
Хімічний склад та поживна цінність зернофуражних культур
Методика відбіру проб кормів на аналіз
Оцінка якості кормів
Здатність кормів до силосування
Хімічний склад і поживність основних груп кормів
Таблиці хімічного складу і поживності кормів для ВРХ:
трави сіяних злаково-бобових культур і природних угідь
сіна
трав`яного борошна
соломи
силосу
сінажу
коренебульбоплодів
зерна злакових і бобових культур
відходів виробництва
БВМД
полови
Таблиці хімічного складу і поживності кормів для свиней:
трави сіяних злаково-бобових культур
трав`яного і сінного борошна
силосу зелених та зернових кормів
коренебульбоплодів
зерна злакових і бобових культур
молока збираного, дріжджів
відходів виробництва
екструдованого зерна злакових і бобових культур
Таблиці хімічного складу і поживності кормів для птиці:
зерна злакових і бобових культур
відходів виробництва
комбікормів
трав`яного борошна
коренебульбоплодів, овочів
трави сіяних злаково-бобових культур
Таблиці амінокислотного, мінерального та вітамінного складу кормів для свиней і птиці:
трави сіяних злаково-бобових культур
коренебульбоплодів
трав`яного та сінного борошна
зерна злакових і бобових культур
Таблиці хімічного складу і поживності кормів для кролів:
трави сіяних злаково-бобових культур і природних угідь
трав`яного борошна
сінного борошна
зерна злакових і бобових культур
Таблиці хімічного складу і поживності кормів для нутрій:
зерна
відходів виробництва
борошна травяних рослин
трави
сіна
коренебульбоплодів
інших кормів
Таблиці хімічного складу і поживності кормів для хижих звірів:
м’яса різного
субпродуктів та відходів м’ясокомбінатів
риби
відходів виробництва
зерна та продуктів його переробки
Додаток А Норми годівлі великої рогатої худоби
Додаток Б Норми годівлі свиней
Додаток В Норми годівлі птиці
Додаток Г Норми годівлі кролів
Додаток Д Норми годівлі хутрових звірів
Список літератури