• формат djvu
  • размер 12.34 МБ
  • добавлен 03 мая 2012 г.
Баженов В.А., Гранат С.Я., Шишов О.В. Будівельна механіка. Комп'ютерний курс
Підручник. - К.: видавництво не вказано, 1999. - 584 с. - ISBN 5-7763-1771-1
У підручнику висвітлено сучасний стан будівельної механіки. Докладно розглянуто методи розрахунків статично визначуваних і невизначуваних стержневих систем на статичні і динамічні навантаження. Велику увагу приділено застосуванню методу скінченних елементів для стержневих і пластинчатих систем. До підручника додаються дискети з навчальним програмним комплексом.
Зміст:
Передмова.
Вступ.
Основні поняття, принципи і рівняння будівельної механіки стержневих систем:
Кінематичний аналіз і основи статичного розрахунку.
Теорія переміщень.
Загальні рівняння будівельної механіки.
Енергетичні теореми і варіаційні принципи будівельної механіки.
Розрахунок стержневих систем методом скінчених елементів:
Розрахунок стержневих систем за методом скінчених елементів у формі методу переміщень
Розрахунок стержневих систем за методом скінчених елементів у формі методу сил.
Розрахунок статично визначуваних систем:
Ферми.
Тришарнірні арки.
Плоскі рами.
Розрахунок статично невизначуваних систем:
Метод сил.
Метод переміщень
Змішаний метод.
Основи динаміки і стійкості споруд:
Основні положення динаміки споруд.
Коливання систем з одним ступенем свободи.
Системи з кількома ступенями свободи.
Коливання систем з нескінченно великим числом ступенів свободи.
Стійкість споруд.
Метод скінчених елементів для двовимірних задач:
Плоска задача теорії пружності. Згин пластин.
Навчальні програмні комлпекси.
Сучасні програмні комплекси на базі методу скінчених елементів:
Програмний комплекс ANSYS.
Програмний комплекс МІРАЖ для розрахунку конструкцій на міцність.
Література.
Додаток.
Похожие разделы