• формат pdf
  • размер 2,58 МБ
  • добавлен 17 августа 2012 г.
Беларускі археаграфічны штогоднік 2008 Выпуск 9
Минск, 2008. – 364 с.
Артыкулы
Э. М. Савицкий. Становление органов государственной власти суверенной Беларуси (25 августа 1991 г. - 14 марта 1994 г.)
А. К. Юзефович. Международный арбитражный (третейский) суд в Республике Беларусь
І. А. Саракавік. Гістарыяграфія аб ролі і месцы міліцыі ў механізме савецкай дзяржавы ў 1964 - 1991 гг.
И. В. Сабенникова. Публикации исторических документов в электронной форме
Э. Г. Иоффе. Историография проблемы «белорусские евреи в борьбе против нацизма» (по материалам, изданным в СНГ)
В. В. Федосов. О проблематике научных исследований в архивоведении Беларуси
Ю. В. Нестерович. Проблемы унификации, оптимизации терминологии и построения терминосистемы археографии
В. С. Іванова. Асабістыя архівы ў дзяржаўных сховішчах Беларусі
С. В. Жумарь. Уничтожение районных архивов Беларуси в 1941 - 1944 гг.
И. В. Дорогуш. Вывоз архивных документов из Минска немецкими оккупантами в годы Великой Отечественной войны
А. Г. Карапузова. Фонд Полесского воеводского управления как источник по истории органов местного самоуправления в Западной Беларуси в 20-е - 30-е гг. XX в.
Н. В. Кондакова. Дискуссионные вопросы делопроизводственной практики в исследованиях 1920-х гг.
С. А. Рыбчонак. Прызыўныя і пасямейныя спісы апошняй чвэрці XIX - пачатку XX ст. як крыніца па генеалогіі Беларусі: спецыфіка інтэрпрэтацыі, ацэнка верагоднасці звестак і ступень захаванасці
З. В. Антановіч. Арганізацыя справаводства рыма-каталіцкіх кансісторый на Беларусі ў сярэдзіне XIX ст.
У. А. Сосна. Крыніцазнаўчыя магчымасці даследавання палітычнай гісторыі беларускага сялянства зыходу феадальнай эпохі
А. У. Ерашэвіч. Мінская казённая палата канца XVIII – першай паловы XIX ст.: нарматыўныя ўмовы дзейнасці і агляд дакументальных матэрыялаў
А. М. Лукашевич. Пути сообщения Беларуси в военно-стратегических планах Российской империи (конец XVIII в. - 1812 г.): анализ источников
Г. М. Брэгер, Л. А. Лінская. Фрагмент архіва Слуцкага Трайчанскага Свята-Траецкага манастыра ў фондах Нацыянальнага музея гісторыі і культуры Беларусі (1719 - 1732)
Н. С. Дятлова. Метаданные в области управления документацией: международный опыт стандартизации
А. Н. Сукач. Нормативно-методическое регулирование обращения с электронными документами в документационном обеспечении управления организаций Республики Беларусь (1991 - 2007 гг.)
Публікацыі дакументаў
Г. Г. Паўлоўская. Новая наратыўная крыніца па гісторыі кляштара бернардзінцаў у Гародні
І. А. Сынкова. Агляд Усходняй Еўропы ў творы Іоахіма Вадыяна «Кароткае апісанне трох частак свету: Азіі, Афрыкі і Еўропы»
А. Ф. Вашкевіч. З гісторыі навуковых кантактаў Беларускага інстытута гаспадаркі і культуры і Акадэміі навук БССР (1934 - 1936 гг.)
Постаці
В. В. Гарбачова. Архіўная спадчына Ігнація Клюкоўскага
Я. К. Анішчанка. Да біяграфіі гісторыка Васіля Уланава
Н. В. Иванова. К 70-летию со дня рождения Р. Ф. Герасимовича
А. Г. Карапузова. Жизнь для других
Р. Ф. Горячева. Карина Петровна Батракова - старейший архивист Беларуси
А. І. Валахановіч. Прафесіянал выдавецкай справы
Рэцэнзіі
В. А. Невежин. Ценное документальное издание по истории предвоенного периода
У. І. Навіцкі. Чарнобыль: хвалюючыя гады пасля аварыі
В. В. Гарбачова. Цікавы навуковы даведнік па матэрыялах рукапісаў Бібліятэкі Чартарыйскіх
С. У. Жумар. «Успаміны» Ігнація Клюкоўскага
Рэзюме
Summary
Правілы для аўтараў «Беларускага археаграфічнага штогодніка»