Автоматизация
  • формат pdf
  • размер 2,54 МБ
  • добавлен 21 марта 2012 г.
Бессараб В.І. Математичні основи теорії дискретно-безперервних систем
Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2011 − 175 с., 42 рис., 5 табл., 1 додаток.
Монографія призначена для фахівців, робота яких пов’язана з розробкою систем автоматизації технологічних процесів. Приведено узагальнені результати досліджень з подальшого розвитку та вдосконалення теорії управління дискретно-безперервними процесами на основі одного з різновидів ідемпотентної алгебри. Сформульовано основні засади аналітичного моделювання дискретно-безперервних систем, наведено практику використання моделей в технічних і технологічних системах на різноманітних прикладах. Детально розглянуто питання синтезу алгоритмів керування дискретно-безперервними об’єктами та специфіку використання відомих методів у відношенні до дискретно безперервних процесів.
Монографія також може бути корисна для аспірантів і студентів, навчання яких пов'язано з застосуванням теорії автоматичного управління в наукових дослідженнях.