Информатика и вычислительная техника
  • формат pdf
  • размер 1,42 МБ
  • добавлен 21 октября 2012 г.
Бевз О.М., Папінов В.М., Скидан Ю.А. Проектування програмних засобів управління. Частина 1. Основи об`єктно-орієнтованого проектування
Вінниця : ВНТУ, 2010. – 125 с.
В навчальному посібнику розглядаються сучасні об`єктно-орієнтовані методи програмного забезпечення систем управління.
Кожний розділ містить контрольні запитання.
Рекомендується для студентів, магістрів які здобувають освіту за спеціальністю "Системи управління та автоматики", а в подальшому за спеціальністю "Системна інженерія".
Програмна інженерія як фах
Контрольні запитання і завдання
Базові поняття програмної інженерії
Контрольні запитання і завдання
Інженерія вимог
Інженерія вимог як процес
Концептуальне моделювання проблеми
Мета
Онтологія домену
Моделі динамічних явищ домену
Модель алгоритмів
Об’єктно-орієнтована інженерія вимог
Метод інженерії вимог С. Шлеєр та С. Меллора
Інформаційна модель або онтологія домену
Модель станів
Модель процесів
Продукти інженерії вимог за методом С. Шлеєр та С. Меллора
Метод інженерії вимог І. Джекобсона
Концепція моделі сценаріїв для складання вимог
Модель аналізу вимог. Визначення об’єктів
Продукти інженерії вимог за методом І. Джекобсона
Контрольні запитання і завдання
Проектування програмних систем
Проектування як процес
Концептуальне проектування
Уточнення даних
Уточнення інтерфейсів
Уточнення функцій оброблення даних
Уточнення нефункціональних вимог
Архітектурне проектування
Технічне проектування
Контрольні запитання і завдання
Метод UML як потенційний стандарт засобів моделювання в програмній інженерії
Концепція методу
Діаграми класів
Діаграми сценаріїв
Діаграми моделювання поведінки системи
Діаграми послідовності
Діаграми співробітництва
Діаграми діяльності
Діаграми станів
Діаграми реалізації
Діаграми компонент
Діаграми розміщення
Пакети в UML
Контрольні запитання і завдання
Трансформація проекту в програму
Контрольні запитання і завдання
Повторне використання в програмній інженерії
Зміст проблеми
Визначальні властивості ПВК та їх типові поєднання
Поширені в користуванні категорії ПВК
Мови програмування високого рівня
Компоненти вихідного коду
Класи об’єктів та абстрактні класи
Абстрактні архітектури програмних систем
Генератори прикладних застосувань
Абстрактні домени
Патерни
Каркаси (Frameworks)
Створення повторно використовуваних компонент
Вияв потенційних ПВК
Специфікація варіантності вимог
Конкретизація варіантності вимог
Проектування ПВК
Інформаційне забезпечення повторного використання
Контрольні запитання і завдання
Література
Глосарій
Похожие разделы