Радиоэлектроника
  • формат pdf
  • размер 868,19 КБ
  • добавлен 04 ноября 2012 г.
Безуглий А.В., Сисоєв А.С. Конспект лекцій з курсу Радіоелектроніка
Харків: ХНАМГ, 2008. — 75 с.
Для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за спеціальністю 6.070900 Геоінформаційні системи і технології.
Останнім часом в геодезичній практиці дедалі ширше використовують електронні методи вимірювань. Це потребує від студентів - майбутніх спеціалістів певних знань в області радіоелектроніки.
У даному конспекті лекцій зроблено спробу в рамках дуже обмеженого часу, що відводиться на вивчення предмету, ознайомити студентів зазначеної спеціальності з принципами функціонування електронних приладів, які застосовують в геодезичних пристроях і найбільш поширеними методами вимірювань.
У частині 1 викладені основи напівпровідникової електроніки, оптоелектроніки, цифрової техніки і мікрохвильової електроніки. У частині 2 описані деякі (основні) методи вимірювання відстаней (на основі фазового й імпульсного способів) і різниці відстаней (на основі явища інтерференції і ефекту Доплера).
Вступ.
Основи електроніки.
Електровакуумні іприлади.
Загальнівідомості.
Електровакуумнийдіод.
Тріод.
Напівпровідникові прилади.
Зонна теорія провідності.
Напівпровідникові діоди.
Транзистори.
Генерування і підсилення коливань.
Підсилювачі на електровакуумних тріодах.
Транзисторні підсилювачі.
Основні параметри і характеристики підсилювачів.
Спотворення сигналу.
Операційні підсилювачі.
Генератори.
Перетворення частоти. Множення частоти.
Визначення різниці фаз високочастотного сигналу.
Модуляція. Демодуляція.
Інтегральні схеми.
Оптоелектроніка.
Некогерентні джерела випромінювання.
Когерентні джерела випромінювання. Лазери.
Модуляція випромінювання.
Фотоелектричні прилади.
Мікрохвильова електроніка.
Довгі лінії.
Хвилеводи й об’ємні резонатори.
Клістрон.
Відбивальний клістрон.
Антени.
Відбивання від поверхні Землі.
Основи цифрової техніки.
Аналогові та бінарні сигнали.
Числові коди в цифрових вимірювальних приладах.
Функціональні елементи.
Мікропроцесори і мікроелектронні обчислювальні машини.
Прилади і методи вимірювань.
Принципи електромагнітного вимірювання відстаней і різниці відстаней.
Вимірювання різниці відстаней інтерференційним методом.
Інтерферометр Майкельсона.
Електромагнітні вимірювання відстаней фазовим методом.
Створення грубих мір довжини.
Методи вимірювання різниці фаз.
Принципи імпульсного методу вимірювання відстаней.
Вимірювання різниці відстаней за допомогою ефекту Доплера.
Фазові світловіддалеміри і радіовіддалеміри.
Загальні принципи.
Світловіддалеміри великої та середньої віддалі.
Критерії точності світловіддалемірів.
Радіовіддалеміри. Загальні відомості.
Методи і засоби спостережень супутникової геодезії.
Доплерівські вимірювання.
Список літератури.