Ѕистрова Ћ.ќ., ѕахомова ™.—. “естов≥ завданн€ на тему ¬екторна алгебра з курсу вищоњ математики

Ѕистрова Ћ.ќ., ѕахомова ™.—. “естов≥ завданн€ на тему ¬екторна алгебра з курсу вищоњ математики
 • разное
 • pdf
 • 538.53  Ѕ
 • добавлен 08.02.2012
’арк≥в: ’Ќјћ√, 2008. Ц 46 с.

÷≥ тести рекомендуютьс€ дл€ проведенн€ контрол€ знань студент≥в ≤ курсу з теми ¬екторна алгебра, а також дл€ проведенн€ практичних зан€ть. “еми складаютьс€ з 25 вар≥ант≥в, кожний вар≥ант з 10 питань; дл€ кожного з питань пропонуютьс€ 4 в≥дпов≥д≥, одна з €ких правильна.

—мотрите также


Ћютий ќ.≤., ћакаренко ќ.≤. зб≥рник задач з вищоњ математики

Ћютий ќ.≤., ћакаренко ќ.≤. зб≥рник задач з вищоњ математики

 • разное
 • doc
 • 4.38 ћЅ
 • добавлен 02.09.2010
Ћютий ќ. ≤., ћакаренко ќ. ≤.
Ћ 96 «б≥рник задач з вищоњ математики: Ќавч. пос≥бник. Ч  .:  Ќ≈”, 2003. Ч 305 с.
ISBN 966Ц574Ц532Ц8
«б≥рник м≥стить повний обТЇм задач, що в≥дпов≥дають програм≥ з вищоњ математики дл€ бакалавр≥в з економ≥ки. ” задачнику вид≥лен≥ задач≥ та тестов≥ завданн€ дл€ п≥дготовки до практичних за...
ƒубовик ¬.ѕ., ёрик ≤.≤. ¬ища математика

ƒубовик ¬.ѕ., ёрик ≤.≤. ¬ища математика

 • разное
 • djvu
 • 6.4 ћЅ
 • добавлен 23.02.2010
¬идавництво "ј. —.  . " 2006р. 648с. ” пос≥бнику розгл€нуто питанн€ з таких розд≥л≥в вищоњ математики, €к векторна алгебра й анал≥тична геометр≥€: диференц≥альне й ≥нтегральне численн€; функц≥њ багатьох зм≥нних; диференц≥альн≥ р≥вн€нн€; р€ди; кратн≥, кривол≥н≥йн≥ та поверхнев≥ ≥нтеграли.
ƒл€ студент≥в техн≥чних ≥ технолог≥ч...
 лепко ¬.ё., √олець ¬.Ћ. ¬ища математика в прикладах ≥ задачах

 лепко ¬.ё., √олець ¬.Ћ. ¬ища математика в прикладах ≥ задачах

 • разное
 • pdf
 • 3.39 ћЅ
 • добавлен 02.12.2010
Ќавчальний пос≥бник. 2-ге виданн€. Ц  .: ÷ентр учбовоњ л≥тератури, 2009. Ц 594 с.
Ќавчальний пос≥бник м≥стить задач≥ та приклади до вс≥х розд≥л≥в вищоњ математики в≥дпов≥дно до програми загального курсу вищоњ математики дл€ студент≥в економ≥чних спец≥альностей. Ќаведено необх≥дний дов≥дковий матер≥ал, розвТ€зуванн€ типових п...
јрх≥пова ќ.—., ѕротопопова ¬.ѕ., ѕахомова ™.—. ѕос≥бник дл€ розвТ€занн€ типових завдань з курсу ¬ища математика

јрх≥пова ќ.—., ѕротопопова ¬.ѕ., ѕахомова ™.—. ѕос≥бник дл€ розвТ€занн€ типових завдань з курсу ¬ища математика

 • разное
 • pdf
 • 2.31 ћЅ
 • добавлен 23.10.2011
’арк≥в: ’Ќјћ√, 2008. ? 210 с.

¬ навчальному пос≥бнику наведен≥ необх≥дн≥ теоретичн≥ в≥домост≥ з формулами ≥ дан≥ приклади розвТ€зуванн€ типових задач з основних розд≥л≥в курсу вищоњ математики: л≥н≥йноњ алгебри та анал≥тичноњ геометр≥њ, диференц≥ального та ≥нтегрального численн€, функц≥њ багатьох зм≥нних,
звичайних ...
јлЇксЇЇва ≤.¬., √айдей ¬.ќ., ƒиховичний ќ.ќ., ‘едорова Ћ.Ѕ. Ћ≥н≥йна алгебра та анал≥тична геометр≥€. ѕрактикум

јлЇксЇЇва ≤.¬., √айдей ¬.ќ., ƒиховичний ќ.ќ., ‘едорова Ћ.Ѕ. Ћ≥н≥йна алгебра та анал≥тична геометр≥€. ѕрактикум

 • разное
 • pdf
 • 3.86 ћЅ
 • добавлен 02.10.2011
јлЇксЇЇва ≤. ¬. , √айдей ¬. ќ., ƒиховичний ќ. ќ., ‘едорова Ћ. Ѕ. Ћ≥н≥йна алгебра та анал≥тична геометр≥€. ѕрактикум. -  .: Ќ“”” " ѕ≤", 2011. - 184 с.
ƒл€ студент≥в 1-го семестру 1-го курсу техн≥чних ун≥верситет≥в.
Ћ≥н≥йна алгебра.
¬екторна алгебра.
јнал≥тична геометр≥€.
√ургули —.≤., ћойсишина ¬.ћ. “естов≥ завданн€ з вищоњ математики

√ургули —.≤., ћойсишина ¬.ћ. “естов≥ завданн€ з вищоњ математики

 • разное
 • pdf
 • 3.39 ћЅ
 • добавлен 18.11.2010
Ќавчальний пос≥бник / —. ≤. √ургула, ¬. ћ. ћойсишин, ¬. ќ. ¬оробйова та ≥н.; «а ред. —. ≤. √ургули, ¬. ћ. ћойсишина. Ц ≤вано - ‘ранк≥вськ: ‘акел, 2008. Ц 737 с.
«б≥рник м≥стить 200 теоретичних питань та 3350 тестових завдань, що охоплюють весь нормативний курс вищоњ математики дл€ техн≥чних ¬Ќ« ≥ призначен≥ дл€ тестового кон...
“ев€шев ј.ƒ., Ћитвин ќ.√. ¬ища математика. «агальний курс: «б≥рник задач та вправ

“ев€шев ј.ƒ., Ћитвин ќ.√. ¬ища математика. «агальний курс: «б≥рник задач та вправ

 • разное
 • pdf
 • 14.09 ћЅ
 • добавлен 26.10.2010
Ќавчальний пос≥бник м≥стить задач≥ до вс≥х розд≥л≥в вищоњ математики в≥дпов≥дно до програми загального курсу вищоњ математики дл€ студент≥в економ≥чних спец≥альностей. Ќаведено необх≥дний дов≥дковий матер≥ал, розв'€занн€ типових приклад≥в, набори задач дл€ практичних зан€ть, а також набори ≥ндив≥дуальних завдань ≥з зразками њх в...
«авданн€ дл€ практичних зан€ть з вищоњ математики

«авданн€ дл€ практичних зан€ть з вищоњ математики

 • разное
 • pdf
 • 39.87 ћЅ
 • добавлен 19.11.2010
ћ≥н≥стерство осв≥ти ≥ науки ”крањни Ќац≥ональний техн≥чний ун≥верситет ”крањни Ђ ињвський пол≥техн≥чний ≥нститутї.
Ѕарановська г. √., Ѕарановська л. ¬.
«авданн€ дл€ практичних зан€ть з вищоњ математики.
вступ до математичного анал≥зу. ƒиференц≥альне численн€. ≤нтегральне численн€ функц≥њ одн≥Їњ зм≥нноњ.
 ињв Ќтуу...
ѕечен≥жський ё.™., —тан≥шевський —.ќ., ƒанилевський ћ.ѕ.,  адець ћ.…. ≤ндив≥дуальн≥ завданн€ з вищоњ математики. „астина 4

ѕечен≥жський ё.™., —тан≥шевський —.ќ., ƒанилевський ћ.ѕ.,  адець ћ.…. ≤ндив≥дуальн≥ завданн€ з вищоњ математики. „астина 4

 • разное
 • doc
 • 3.16 ћЅ
 • добавлен 23.10.2011
’арк≥в: ’Ќјћ√, 2007. Ц 60 с.

ѕропоноване виданн€ адресоване викладачам ≥ студентам дл€ проведенн€ практичних зан€ть, самост≥йних (контрольних) роб≥т в аудитор≥њ ≥ домашн≥х завдань по курсу вищоњ математики.
¬есь матер≥ал курса под≥лен на теми. “ема складаЇтьс€ з ≥ндив≥дуальних завдань (≤«), кожне з €ких маЇ 30 вар≥а...
ѕечен≥жський ё.™., —тан≥шевський —.ќ., ƒанилевський ћ.ѕ.,  олосов ј.≤.,  узнецова √.ј. ≤ндив≥дуальн≥ завданн€ з вищоњ математики. „астина 2

ѕечен≥жський ё.™., —тан≥шевський —.ќ., ƒанилевський ћ.ѕ.,  олосов ј.≤.,  узнецова √.ј. ≤ндив≥дуальн≥ завданн€ з вищоњ математики. „астина 2

 • разное
 • doc
 • 5.32 ћЅ
 • добавлен 23.10.2011
’арк≥в: ’Ќјћ√, 2007. Ц 76 с.

ѕропоноване виданн€ адресоване викладачам ≥ студентам дл€ проведенн€ практичних зан€ть, самост≥йних (контрольних) роб≥т в аудитор≥њ ≥ домашн≥х завдань по курсу вищоњ математики.
¬есь матер≥ал курса под≥лен на теми. “ема складаЇтьс€ з ≥ндив≥дуальних завдань (≤«), кожне з €ких маЇ 30 вар≥а...