Бистрова Л.О., Пахомова Є.С. Тестові завдання на тему Векторна алгебра з курсу вищої математики

Бистрова Л.О., Пахомова Є.С. Тестові завдання на тему Векторна алгебра з курсу вищої математики
 • разное
 • pdf
 • 538.53 КБ
 • добавлен 08.02.2012
Харків: ХНАМГ, 2008. – 46 с.

Ці тести рекомендуються для проведення контроля знань студентів І курсу з теми Векторна алгебра, а також для проведення практичних занять. Теми складаються з 25 варіантів, кожний варіант з 10 питань; для кожного з питань пропонуються 4 відповіді, одна з яких правильна.

Смотрите также


Лютий О.І., Макаренко О.І. збірник задач з вищої математики

Лютий О.І., Макаренко О.І. збірник задач з вищої математики

 • разное
 • doc
 • 4.38 МБ
 • добавлен 02.09.2010
Лютий О. І., Макаренко О. І.
Л 96 Збірник задач з вищої математики: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 305 с.
ISBN 966–574–532–8
Збірник містить повний об’єм задач, що відповідають програмі з вищої математики для бакалаврів з економіки. У задачнику виділені задачі та тестові завдання для підготовки до практичних за...
Дубовик В.П., Юрик І.І. Вища математика

Дубовик В.П., Юрик І.І. Вища математика

 • разное
 • djvu
 • 6.4 МБ
 • добавлен 23.02.2010
Видавництво "А. С. К. " 2006р. 648с. У посібнику розглянуто питання з таких розділів вищої математики, як векторна алгебра й аналітична геометрія: диференціальне й інтегральне числення; функції багатьох змінних; диференціальні рівняння; ряди; кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли.
Для студентів технічних і технологіч...
Клепко В.Ю., Голець В.Л. Вища математика в прикладах і задачах

Клепко В.Ю., Голець В.Л. Вища математика в прикладах і задачах

 • разное
 • pdf
 • 3.39 МБ
 • добавлен 02.12.2010
Навчальний посібник. 2-ге видання. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 594 с.
Навчальний посібник містить задачі та приклади до всіх розділів вищої математики відповідно до програми загального курсу вищої математики для студентів економічних спеціальностей. Наведено необхідний довідковий матеріал, розв’язування типових п...
Архіпова О.С., Протопопова В.П., Пахомова Є.С. Посібник для розв’язання типових завдань з курсу Вища математика

Архіпова О.С., Протопопова В.П., Пахомова Є.С. Посібник для розв’язання типових завдань з курсу Вища математика

 • разное
 • pdf
 • 2.31 МБ
 • добавлен 23.10.2011
Харків: ХНАМГ, 2008. ? 210 с.

В навчальному посібнику наведені необхідні теоретичні відомості з формулами і дані приклади розв’язування типових задач з основних розділів курсу вищої математики: лінійної алгебри та аналітичної геометрії, диференціального та інтегрального числення, функції багатьох змінних,
звичайних ...
Алєксєєва І.В., Гайдей В.О., Диховичний О.О., Федорова Л.Б. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Практикум

Алєксєєва І.В., Гайдей В.О., Диховичний О.О., Федорова Л.Б. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Практикум

 • разное
 • pdf
 • 3.86 МБ
 • добавлен 02.10.2011
Алєксєєва І. В. , Гайдей В. О., Диховичний О. О., Федорова Л. Б. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Практикум. - К.: НТУУ "КПІ", 2011. - 184 с.
Для студентів 1-го семестру 1-го курсу технічних університетів.
Лінійна алгебра.
Векторна алгебра.
Аналітична геометрія.
Гургули С.І., Мойсишина В.М. Тестові завдання з вищої математики

Гургули С.І., Мойсишина В.М. Тестові завдання з вищої математики

 • разное
 • pdf
 • 3.39 МБ
 • добавлен 18.11.2010
Навчальний посібник / С. І. Гургула, В. М. Мойсишин, В. О. Воробйова та ін.; За ред. С. І. Гургули, В. М. Мойсишина. – Івано - Франківськ: Факел, 2008. – 737 с.
Збірник містить 200 теоретичних питань та 3350 тестових завдань, що охоплюють весь нормативний курс вищої математики для технічних ВНЗ і призначені для тестового кон...
Тевяшев А.Д., Литвин О.Г. Вища математика. Загальний курс: Збірник задач та вправ

Тевяшев А.Д., Литвин О.Г. Вища математика. Загальний курс: Збірник задач та вправ

 • разное
 • pdf
 • 14.09 МБ
 • добавлен 26.10.2010
Навчальний посібник містить задачі до всіх розділів вищої математики відповідно до програми загального курсу вищої математики для студентів економічних спеціальностей. Наведено необхідний довідковий матеріал, розв'язання типових прикладів, набори задач для практичних занять, а також набори індивідуальних завдань із зразками їх в...
Завдання для практичних занять з вищої математики

Завдання для практичних занять з вищої математики

 • разное
 • pdf
 • 39.87 МБ
 • добавлен 19.11.2010
Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».
Барановська г. Г., Барановська л. В.
Завдання для практичних занять з вищої математики.
вступ до математичного аналізу. Диференціальне числення. Інтегральне числення функції однієї змінної.
Київ Нтуу...
Печеніжський Ю.Є., Станішевський С.О., Данилевський М.П., Кадець М.Й. Індивідуальні завдання з вищої математики. Частина 4

Печеніжський Ю.Є., Станішевський С.О., Данилевський М.П., Кадець М.Й. Індивідуальні завдання з вищої математики. Частина 4

 • разное
 • doc
 • 3.16 МБ
 • добавлен 23.10.2011
Харків: ХНАМГ, 2007. – 60 с.

Пропоноване видання адресоване викладачам і студентам для проведення практичних занять, самостійних (контрольних) робіт в аудиторії і домашніх завдань по курсу вищої математики.
Весь матеріал курса поділен на теми. Тема складається з індивідуальних завдань (ІЗ), кожне з яких має 30 варіа...
Печеніжський Ю.Є., Станішевський С.О., Данилевський М.П., Колосов А.І., Кузнецова Г.А. Індивідуальні завдання з вищої математики. Частина 2

Печеніжський Ю.Є., Станішевський С.О., Данилевський М.П., Колосов А.І., Кузнецова Г.А. Індивідуальні завдання з вищої математики. Частина 2

 • разное
 • doc
 • 5.32 МБ
 • добавлен 23.10.2011
Харків: ХНАМГ, 2007. – 76 с.

Пропоноване видання адресоване викладачам і студентам для проведення практичних занять, самостійних (контрольних) робіт в аудиторії і домашніх завдань по курсу вищої математики.
Весь матеріал курса поділен на теми. Тема складається з індивідуальних завдань (ІЗ), кожне з яких має 30 варіа...