• формат pdf
 • размер 538.53 КБ
 • добавлен 08 февраля 2012 г.
Бистрова Л.О., Пахомова Є.С. Тестові завдання на тему Векторна алгебра з курсу вищої математики
Харків: ХНАМГ, 2008. – 46 с.

Ці тести рекомендуються для проведення контроля знань студентів І курсу з теми Векторна алгебра, а також для проведення практичних занять. Теми складаються з 25 варіантів, кожний варіант з 10 питань; для кожного з питань пропонуються 4 відповіді, одна з яких правильна.
Смотрите также

Алєксєєва І.В., Гайдей В.О., Диховичний О.О., Федорова Л.Б. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Практикум

Практикум
 • формат pdf
 • размер 3.86 МБ
 • добавлен 02 октября 2011 г.
Алєксєєва І. В. , Гайдей В. О., Диховичний О. О., Федорова Л. Б. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Практикум. - К.: НТУУ "КПІ", 2011. - 184 с. Для студентів 1-го семестру 1-го курсу технічних університетів. Лінійна алгебра. Векторна алгебра. Аналітична геометрія.

Архіпова О.С., Протопопова В.П., Пахомова Є.С. Посібник для розв’язання типових завдань з курсу Вища математика

 • формат pdf
 • размер 2.31 МБ
 • добавлен 23 октября 2011 г.
Харків: ХНАМГ, 2008. ? 210 с. В навчальному посібнику наведені необхідні теоретичні відомості з формулами і дані приклади розв’язування типових задач з основних розділів курсу вищої математики: лінійної алгебри та аналітичної геометрії, диференціального та інтегрального числення, функції багатьох змінних, звичайних диференціальних рівнянь, числових та функціональних рядів. Посібник стане у пригоді студентам при розв’язанні практичних завдань за...

Гургули С.І., Мойсишина В.М. Тестові завдання з вищої математики

 • формат pdf
 • размер 3.39 МБ
 • добавлен 18 ноября 2010 г.
Навчальний посібник / С. І. Гургула, В. М. Мойсишин, В. О. Воробйова та ін.; За ред. С. І. Гургули, В. М. Мойсишина. – Івано - Франківськ: Факел, 2008. – 737 с. Збірник містить 200 теоретичних питань та 3350 тестових завдань, що охоплюють весь нормативний курс вищої математики для технічних ВНЗ і призначені для тестового контролю знань та умінь студентів.

Дубовик В.П., Юрик І.І. Вища математика

 • формат djvu
 • размер 6.4 МБ
 • добавлен 23 февраля 2010 г.
Видавництво "А. С. К. " 2006р. 648с. У посібнику розглянуто питання з таких розділів вищої математики, як векторна алгебра й аналітична геометрія: диференціальне й інтегральне числення; функції багатьох змінних; диференціальні рівняння; ряди; кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли. Для студентів технічних і технологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. OCR.

Завдання для практичних занять з вищої математики

Практикум
 • формат pdf
 • размер 39.87 МБ
 • добавлен 19 ноября 2010 г.
Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». Барановська г. Г., Барановська л. В. Завдання для практичних занять з вищої математики. вступ до математичного аналізу. Диференціальне числення. Інтегральне числення функції однієї змінної. Київ Нтуу «Кпі» 2009.

Клепко В.Ю., Голець В.Л. Вища математика в прикладах і задачах

 • формат pdf
 • размер 3.39 МБ
 • добавлен 02 декабря 2010 г.
Навчальний посібник. 2-ге видання. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 594 с. Навчальний посібник містить задачі та приклади до всіх розділів вищої математики відповідно до програми загального курсу вищої математики для студентів економічних спеціальностей. Наведено необхідний довідковий матеріал, розв’язування типових прикладів і задач, набори прикладів і задач для практичних занять та самостійної роботи студентів. Зміст. Лінійна та векторна...

Лютий О.І., Макаренко О.І. збірник задач з вищої математики

 • формат doc
 • размер 4.38 МБ
 • добавлен 02 сентября 2010 г.
Лютий О. І., Макаренко О. І. Л 96 Збірник задач з вищої математики: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 305 с. ISBN 966–574–532–8 Збірник містить повний об’єм задач, що відповідають програмі з вищої математики для бакалаврів з економіки. У задачнику виділені задачі та тестові завдання для підготовки до практичних занять, розв’язавши які, студент може самостійно зробити висновок про якість своєї підготовки. Рекомендується для студентів економічни...

Печеніжський Ю.Є., Станішевський С.О., Данилевський М.П., Кадець М.Й. Індивідуальні завдання з вищої математики. Частина 4

 • формат doc
 • размер 3.16 МБ
 • добавлен 23 октября 2011 г.
Харків: ХНАМГ, 2007. – 60 с. Пропоноване видання адресоване викладачам і студентам для проведення практичних занять, самостійних (контрольних) робіт в аудиторії і домашніх завдань по курсу вищої математики. Весь матеріал курса поділен на теми. Тема складається з індивідуальних завдань (ІЗ), кожне з яких має 30 варіантів. Нумерація ІЗ прохідна і складається із двох чисел: перше зазначає тему, а друге – порядковий номер ІЗ в цій темі. Наприклад, ш...

Печеніжський Ю.Є., Станішевський С.О., Данилевський М.П., Колосов А.І., Кузнецова Г.А. Індивідуальні завдання з вищої математики. Частина 2

 • формат doc
 • размер 5.32 МБ
 • добавлен 23 октября 2011 г.
Харків: ХНАМГ, 2007. – 76 с. Пропоноване видання адресоване викладачам і студентам для проведення практичних занять, самостійних (контрольних) робіт в аудиторії і домашніх завдань по курсу вищої математики. Весь матеріал курса поділен на теми. Тема складається з індивідуальних завдань (ІЗ), кожне з яких має 30 варіантів. Нумерація ІЗ прохідна і складається із двох чисел: перше зазначає тему, а друге – порядковий номер ІЗ в цій темі. Наприклад, ш...

Тевяшев А.Д., Литвин О.Г. Вища математика. Загальний курс: Збірник задач та вправ

 • формат pdf
 • размер 14.09 МБ
 • добавлен 26 октября 2010 г.
Навчальний посібник містить задачі до всіх розділів вищої математики відповідно до програми загального курсу вищої математики для студентів економічних спеціальностей. Наведено необхідний довідковий матеріал, розв'язання типових прикладів, набори задач для практичних занять, а також набори індивідуальних завдань із зразками їх виконання. Основні математичні поняття та методи застосовуються для розв'язування численних практичних задач з економіки...