Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур
Растениеводство
  • формат pdf
  • размер 1,18 МБ
  • добавлен 20 января 2013 г.
Блюм Я., Брукс Г. Потенційний економічний та екологічний ефект від впровадження сучасних ГМ-культур у сільськогосподарське виробництво України
Вихідні данні не вказані, 2012. - 46 с.
Дослідження Грехема Брукса, Пі.Джі Економікс, Великобританія, і проф. Ярослава Блюма, Інститут харчової біотехнології та геноміки, Київ, Україна.
У цьому дослідженні розглядаються можливий економічний та екологічний ефект від використання сучасних комерційних сільськогосподарських біотехнологій в Україні. В ньому використано широкий масив літератури, яка досліджує вказані питання на глобальному рівні і використовує ці дані як першооснову для оцінки можливого впливу в Україні на існуючі традиційні системи виробництва.
У дослідженні вивчаються конкретні біотехнологічні сорти:
стійкий до гербіцидів новий гібридний (високоврожайний) ріпак (ГМ ГТ);
стійка до гербіцидів соя;
стійкий до гербіцидів цукровий буряк;
стійка до гербіцидів кукурудза;
стійка до комах кукурудза (ГМ ІР) (до кукурудзяних зернових шкідників і / або кукурудзяних кореневих шкідників).

Зміст.
Короткий огляд.
Вступ.
Загальні відомості.
Цілі.
Структура.
Виробнича база відповідних сільськогосподарських культур.
Посівні площі.
Рентабельність.
Використання.
Традиційна боротьба зі шкідниками та бур'янами.
Кукурудза.
Олійний ріпак.
Соя.
Цукровий буряк.

Економічні витрати і вигоди від використання ГМ-технології на рівні фермерських господарств.
Глобальний прямий економічний ефект.
Можливий прямий ефект на рівні фермерських господарств від використання існуючих комерційних ГМ-технологій у сільськогосподарському виробництві України.
ГМ ГТ олійний ріпак гібридної сили.
ГМ ГТ соя.
ГМ ГТ цукровий буряк.
ГМ ГТ кукурудза.
ГМ ІР кукурудза.

Непрямий (нефінансовий) ефект на фермерські господарства.
Потенційний економічний ефект на національному рівні.
Дохід на рівні фермерських господарств.
Перспективність виробництва і постачання.
Вплив на довкілля.
Зміни у використанні гербіцидів.
Загальні відомості .
Характеристика впливу на довкілля від використання гербіцидів у сільськогосподарських культурах в Україні.
Потенційний вплив від застосування ГМ ГT технологій на використання гербіциди і суміжний вплив на навколишнє середовище.

Зміни у використанні інсектицидів.
Можливі джерела зниження викидів парникових газів та орієнтовні розрахунки.
Додаток 1: Можливі схеми використання гербіцидів для ГМ ГТ культур в Україні.
Література.
Похожие разделы