• формат pdf
  • размер 2,53 МБ
  • добавлен 1 апреля 2015 г.
Богуцький Ю.П. Українська культура в європейському контексті
К.:Знання, 2007. – 679 с. У книзі розкривається розвиток української культури з найдавніших часів до сьогодення у її нерозривному зв’язку і взаємозбагаченні з духовним надбанням народів Європи. Висвітлюється активна роль культурної складової у процесах загальноцивілізаційного поступу, зокрема державотворення в Україні.
Книга адресована насамперед студентам і викладачам вищих навчальних закладів, науковцям-культуролагам, а також державним службовцям, працівникам сфери культури і освіти, всім, хто цікавиться історією, гуманітарними проблемами.
ЗМІСТ.
ПЕРІОДИЗАЦІЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ.
Розділ.
УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ТА РЕНЕСАНСУ.
СЕРЕДНЬОВІЧНА КУЛЬТУРА ЯК "ВІКНО" У СВІТ ДУХОВНИХ ІДЕЙ ТА СУТНОСТЕЙ.
Патристика і становлення канонів християнської культури.
Культура Візантії VI—VIII століть — фундамент православного світу.
Романіка: літургія та карнавал.
Готичний стиль і схоластика.
СВОЄРІДНІСТЬ ДУХОВНОГО СВІТУ ДАВНЬОРУСЬКОЇ ДЕРЖАВИ.
Християнізація язичницької Русі.
"Ярославові книжники".
Зародження і розвиток шкільної освіти.
Свята Софія як духовна ідея і художній шедевр.
Київські фрески, мозаїки, ікони.
Народні ремесла та розваги.
Галицько-Волинська Русь та її культура.
Міста, княжі двори, церкви і школи XII—XIII століть.
Освіта і література Галича і Волині.
НОВА КОНЦЕПЦІЯ ЛЮДСЬКОЇ ОСОБИСТОСТІ, НОВЕМИСТЦЕТВО.
Народження гуманізму.
Ідеал гармонійно розвиненої людини і нова модель освіти.
Вершини європейського Ренесансу.
Культурне піднесення в Україні ренесансних століть.
"Сім вільних мистецтв" — модель української освіти.
Розділ.
СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ ДИНАМІЗМ НОВОГО ЧАСУ.
КУЛЬТУРА В УМОВАХ БОРОТЬБИ І ПРОСВІТНИЦТВА.
Реформація і контрреформація та їх слід у європейській культурі.
Барокова Італія та Іспанія.
Фламандське і голландське мистецтво — художні полюси XVII століття.
Класицизм як світогляд і мистецтво героїчної громадянськості.
Раціоналістична картина світу і людини у Просвітництві та її вплив на художню творчість.
Мистецтво "галантної доби".
УКРАЇНА НА ТЕРЕНАХ ВІЙНИ ТА РОЗБУДОВИ.
Українське козацтво: "Vita maxima et heroica".
Українська барокова поетика.
Національний варіант бароко в літературі, театрі і музиці.
Барокова ікона, портрет, гравюра.
Стиль архітектурних ансамблів в Україні.
Розділ.
ДУХОВНІ ПОШУКИ XIX ст.
НОВИЙ СОЦІАЛЬНИЙ І ДУХОВНИЙ ДОСВІД ТА ЙОГО ПОРОДЖЕННЯ - ІНДИВІДУАЛІСТИЧНА КУЛЬТУРА.
Романтизм як світовідчуття і напрямок у мистецтві.
Історичний погляд на особу і художній метод реалізму.
Творчість імпресіоністів і постімпресіоністів та її філософська основа.
УКРАЇНСЬКА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ НА АВАНСЦЕНІ ПОЛІТИЧНИХ І КУЛЬТУРНИХ ЗМІН.
Українські університети і національна самосвідомість.
"Останній кобзар і перший великий поет".
Розвиток науки і філософії в Україні XIX століття.
Романтизм і реалізм в українському мистецтві XIX ст.
Розділ.
КУЛЬТУРА НОВІТНЬОЇ ДОБИ.
НА ЗЛАМІ СТОЛІТЬ.
Стиль модерн: прагнення краси і втеча від стандарту.
Ідеї та герої стилю модерн.
Український модерн: неоромантична міфологія реальності.
XX СТ. І ПРОБЛЕМИ ГУМАНІЗМУ.
Культура першої половини XX ст.: пошук нової точки опори.
Авангардистський живопис: драматизм входження нового в культурний процес.
Нові виражальні засоби в архітектурі і музиці.
Культура як умова життєздатності нації в теорії українства на початку XX ст.
Творчість покоління "молодої України".
Український мистецький авангард.
Політика українізації, її досягнення в освіті і науці.
Українське мистецтво 20—30-х років: злет і трагедія.
Українська культура другої половини XX століття.
Розділ.
СОЦІОКУЛЬТУРНА РЕАЛЬНІСТЬ НА МЕЖІ ТИСЯЧОЛІТЬ.
ПРІОРИТЕТ КУЛЬТУРИ І ОСОБИСТІСТЬ.
СУЧАСНІ КУЛЬТУРНІ ПРАКТИКИ.
Виклики часу і державна стратегія.
Підтримка розвитку мистецтв.
Музичне і хореографічне мистецтво.
Театральне мистецтво.
Циркове мистецтво.
Монументальне, образотворче, декоративне та ужиткове мистецтво.
Підтримка розвитку кінематографії.
Охорона спадщини. Музейна справа.
Бібліотечна справа.
Клубна діяльність, аматорське мистецтво, традиційна культура.
Регіональна політика. Підтримка розвитку культур етносів України.
Мовна політика.
Культурно-мистецька освіта. Наукове забезпечення розвитку культури.
Міжнародне культурне співробітництво.
Зв'язки із закордонним українством.
ВИСНОВКИ.
ЛІТЕРАТУРА.
Возможность скачивания данного файла заблокирована по требованию правообладателя.
Похожие разделы