Химия и химическая промышленность
  • формат doc
  • размер 512,24 КБ
  • добавлен 15 декабря 2015 г.
Большаніна С.Б. Корозія металів та захист від неї
СумДУ, 2012. — 54 с
Загальні уявлення про корозію. Показники швидкості корозії
Процеси корозії та їх роль у техніці, на виробництві та в природі
Загальні уявлення про термодинаміку та кінетику корозії
Класифікація корозійних процесів
Оксидні плівки
Показники корозійних процесів
Хімічна корозія металів. Корозія металів у технологічних середовищах
Загальні уявлення про хімічну корозію
Кінетика газової корозії
Теорії жаростійкого легування
Деякі види хімічної корозії в технологічних середовищах
Методи захисту металів і сплавів від газової корозії
Корозія в неелектролітах
Електрохімічна корозія. Анодні процеси
Загальні уявлення про електрохімічну корозію
Термодинаміка електрохімічної корозії
Необоротні потенціали металів
Поляризація електродних процесів
Кінетика анодної реакції
Електрохімічна корозія металів. Катодні процеси
Корозія металів з водневою деполяризацією
Корозія металів із кисневою деполяризацією
Корозійні діаграми
Пасивність металів. Теорії пасивності. Способи пасивації
Корозія основних конструкційних металів і сплавів
Корозія заліза і його сплавів
Сучасні корозійностійкі сплави і сталі
Корозія міді та її сплавів
Корозія алюмінію та його сплавів
Корозія магнію
Корозія нікелю та його сплавів
Корозія цинку та кадмію
Корозія олова
Корозія свинцю
Корозія титану
Методи захисту від корозії металів і сплавів
Захисні покриття
Металеві покриття
Неметалічні покриття
Неорганічні покриття
Органічні покриття
Обробка корозійного середовища
Зниження агресивності корозійного середовища
Електрохімічний захист
Катодний захист
Анодний захист