• формат pdf
  • размер 16.13 МБ
  • добавлен 15 мая 2013 г.
Бовсунівська T.B. Теорія літературних жанрів
Підручник
K.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2009. - 519 c.
У підручнику розглядається теорія літературних жанрів, сформована впродовж доби постмодернізму. Зокрема особливу увагу приділено жанровим концепціям феміністичної критики, M. Бахтіна, Ж. Женетта, Д. Ліхачова, X. Ортеги-і-Гассета, Дж. Фроу, H. Тамарченка, Ц. Тодорова, А. Фаулера, H. Фрая, О. Фрейденберг, X.P. Яусса та ін. Докладно озглядаються актуальні для сьогодення літературні жанри, серед яких багато мало досліджуваних, як-от: філософська меніппея, псевдоісторичний роман і роман альтернативної історії, фентезі, детектив, епістолярні жанри, вставні жанри тощо. Простежується динаміка та концептосфера жанрового розвитку доби постмодернізму.