Статья
  • формат pdf
  • размер 501,65 КБ
  • добавлен 13 июля 2015 г.
Братанов Пламен. Към някои моменти от историята на комуникационната инфраструктура в България
Страници:
22. Резюме: Статия на доц. д-р Пламен Братанов, в която се разглежда историята на периодичния печат в България, радиото, телекомуникацията и рекламата от гледна точка на културологията и социологията.