Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур
Растениеводство
 • формат pdf
 • размер 9.83 МБ
 • добавлен 09 сентября 2011 г.
Бугайов В.Д., Васильківський С.П. та ін.; за ред. М.Я. Молоцького. Спеціальна селекція польових культур
Навчальний посібник /. – Біла Церква, 2010. – 368 с.
Розглянуті основні питання зі спеціальної селекції головних польових культур, що вирощуються в Україні: зернові (пшениця, жито, ячмінь, овес, тритикале, кукурудза), зернобобові (горох, соя), круп'яні (гречка, просо), технічні (цукрові буряки), олійні (соняшник, ріпак), прядивні (льон), бульбоплоди (картопля), кормові (багаторічні трави). Щодо кожної культури висвітлено загальні відомості про походження і досягнення, завдання та напрями селекції, генетику, вихідний матеріал, методи селекції, методику і техніку селекційного процесу, оцінювання селекційного матеріалу.
У кожному розділі наводяться контрольні питання для перевірки рівня знань студентів та список рекомендованої літератури.
Читать онлайн
Похожие разделы
Смотрите также

Кожевников А.Р., Леонтьев С.И., Попова Г.И. Семеноводство зерновых культур

 • формат pdf
 • размер 21.16 МБ
 • добавлен 20 ноября 2011 г.
М.: Изд-во «Колос», 1970. – 225 с. В. книге описывается система семеноводства зерновых культур в Западной Сибири, сортосмена и сортообновление. В ней рассказано о важнейших сортах зерновых культур, их значении для производства и подборе в хозяйствах а также об организации семеноводства этих культур, об особенностях агротехники семеноводческих посевов, их уборки. Описаны способы послеуборочной обработки семян, хранения и подготовки их к посеву, оф...

Курсовой проект - Разработка технологии выращивания семян овощных культур на примере редиса и перца

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 294 КБ
 • добавлен 15 июля 2011 г.
Введение Сведения о культуре Краткая характеристика почвенно-климатических условий Районированные сорта и гибриды Прогрессивная технология выращивания семян овощных культур Качества семян, используемых для семеноводства Технология выращивания семян перца Технология выращивания маточников редьки Сортовой контроль редьки Способы хранения маточников Весенний отбор и предпосадочная подготовка маточников Технология выращивания семян редьки Сортовое об...

Курсовой проект - Разработка технологии выращивания семян овощных культур: кабачок и морковь

Курсовая работа
 • формат rtf
 • размер 401.19 КБ
 • добавлен 09 июля 2011 г.
Ведение Сведения о культуре Краткая характеристика почвенно-климатических условий Районированные сорта и гибриды Прогрессивная технология выращивания семян овощных культур Качества семян, используемых для семеноводства Технология выращивания семян однолетней культуры Технология выращивания маточников Сортовой контроль Способы хранения маточников Весенний отбор и предпосадочная подготовка маточников Технология выращивания семян двулетней культуры...

Курсовой проект - Технология выращивания семян овощных культур: капуста, баклажан

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 317 КБ
 • добавлен 09 июля 2011 г.
Введение Сведения о культуре Краткая характеристика почвенно-климатических условий зоны выращивания семян Районированные сорта и гибриды Прогрессивная технология выращивания семян двулетних (однолетних) овощных культур. Качества семян, используемых для семеноводства данной культуры Термическая обработка семян Барботирование Дражирование семян Протравливание Технология выращивания маточников Сортовой контроль Сортовые прочистки Апробация Сортовой...

Курсовой проект - Технология выращивания семян овощных культур: морковь и кабачок

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 54.03 КБ
 • добавлен 09 июля 2011 г.
Ведение Сведения о культуре Краткая характеристика почвенно-климатических условий Районированные сорта и гибриды Прогрессивная технология выращивания семян овощных культур Качества семян, используемых для семеноводства Технология выращивания семян однолетней культуры Технология выращивания маточников Сортовой контроль Способы хранения маточников Весенний отбор и предпосадочная подготовка маточников Технология выращивания семян двулетне...

Молоцький М.Я., Васильківський С.П., Князюк В.I. Селекція та насінництво польових культур: Практикум

 • формат djv
 • размер 5.7 МБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
К.: Вища школа. 1995 — 238 с: іл. ISBN 5-11-004525-9 Практикум викладений відповідно до типової програми з селекції та насінництва польових культур і призначений для засвоення студентами на практичних, лабораторно-практичних заняттях технологічних прийомів та селекції і насінництва, методів оцінки селекційного матеріалу за стійкості проти хвороб і шкідників, за якістю продукції, а також сортознавства. Наводяться методи статистичної обробки даних...

Молоцький М.Я., Васильківський С.П., Князюк В.І., Власенко В.А. Селекція і насінництво сільськогосподарських рослин

 • формат pdf
 • размер 5.19 МБ
 • добавлен 06 февраля 2011 г.
Підручник. — К.: Вища освіта, 2006. — 463 с Висвітлено історію виникнення і становлення селекції сільськогосподарських рослин як галузі і науки в нашій країні та за кордоном. Розглянуті основні питання загальної селекції та методи створення вихідного матеріалу і сортів: внутрішньовидова і віддалена гібридизація, мутагенез і поліплоїдія, інцухт і гетерозис, біотехнологія. Приділено увагу методам добору, оцінювання селекційного матеріалу, технологі...

Поліщук І.С. Насіння сільськогосподарських культур

 • формат pdf
 • размер 428.95 КБ
 • добавлен 04 февраля 2011 г.
Державний контроль в насінництві Сортові та посівні якості насіння Порядок реалізації прав власності на насіння запатентованих чи зареєстрованих сортів рослин Документи про якість насіння. Правила арбітражного аналізування насіння Методи визначення якості насіння сільськогосподарських культур Методи аналізування чистоти і відходу насіння Методи аналізування схожості насіння і енергії проростання Методи аналізування маси 1000 насінин і вирівняност...

Реферат - Конкурсне сортовипробування сортів ярого ячменю на дослідному полі ХНАУ

Реферат
 • формат docx
 • размер 68.08 КБ
 • добавлен 07 февраля 2012 г.
29 стор. Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва Дослідницька робота в секціях : генетика,селекція,насіництво Вступ Огляд літератури. Умови та методика досліджень. Експериментальна частина. Висновки. Додатки.rn

Шаманин В.П., Трущенко А.Ю. Общая селекция и сортоведение полевых культур

 • формат pdf
 • размер 4.94 МБ
 • добавлен 16 декабря 2011 г.
Омск : Изд-во ФГОУ ВПО ОмГАУ, 2006. – 400 с. : ил. В учебном пособии рассмотрены основные вопросы общей селекции и сортоведения полевых культур. Изложены история селекции, учение о сорте и исходном материале, принципы построения модели сорта, методы создания популяций для отбора (внутривидовая и отдалённая гибридизация, мутагенез, полиплоидия). Значительное внимание уделено методам отбора и оценки селекционного материала, селекции на важнейшие пр...