• формат pdf
  • размер 14,98 МБ
  • добавлен 18 февраля 2017 г.
Булат А.Ф., Кирик Г.В., Бондаренко Г.А. та ін. Компресорне устаткування в технологіях видобутку вуглеводнів
Монографія. — Суми: СумДУ, 2016. — 305 с.
Монографія присвячена науковому обґрунтуванню, створенню та широкому впровадженню сучасного енергозбережного компресорного устаткування нового покоління і технологій його застосування в різних галузях промисловості.
У монографії вирішено важливу науково-технічну проблему розвитку наукових основ створення нових композиційних матеріалів деталей і вузлів компресорного устаткування, а також методів розрахунку й конструювання теплообмінних апаратів та вдосконалення ме-тодів розраховування режимних параметрів компресорних установок і створення на цій базі компресорного устаткування нового покоління та способів його застосування при видобутку нафти, газу, вугілля, шахтного метану для підвищення ефективності та безпеки процесів в інших галузях промисловості, що має важливе значення для сталого розвитку України.
На підприємствах вугільної промисловості України впроваджено більше 1 000 установок компресорних шахтних УКГШ, у воєнізованих гірничорятувальних загонах упроваджені станції азотні мембранні гвинтові пересувні АМГП, на вугільних шахтах – установ-ки компресорні газоутилізаційні УКГ-5/8 (3 установки продуктивністю 1 551 м3/год) (усього за допомогою установок утилізовано більше ніж 21 млн м3 газу метану, загальне напрацювання становило близько 60 тис. год). Гірничо-збагачувальні комбінати України, Білорусі, Казахстану, Узбекистану, Туркменістану, Монголії та інших країн забезпечено більше ніж 210 компресорними установками для бурових верстатів. Виготовлено понад 550 одиниць гальмових гвинтових компресорних установок ВВ-3,5/10, що успішно експлуатуються на елект-ровозах, тепловозах та ін.
Фактичний економічний ефект від упровадження компресорного устаткування нового покоління становить десятки мільярдів гривень.
Для фахівців у галузі компресорного машинобудування, викладачів, аспірантів і студентів ВНЗ відповідних спеціальностей.
Похожие разделы