Программируемые логические контроллеры (ПЛК)
Автоматизация
Практикум
  • формат doc
  • размер 449.26 КБ
  • добавлен 01 февраля 2012 г.
Бушер В.В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисциплін Керування електроприводами з ЕОМ та Синтез електромеханічних систем
Одеса: 2012.
Курс має на меті вивчення методів синтезу систем автоматизації, алгоритмів прямого цифрового управління периферійними пристроями, методів розробки програм для сучасних промислових контролерів.
Отримані в курсі відомості використовуються при вивченні профілюючих дисциплін спеціальності і виконанні дипломних проектів.
Метою курсової роботи є синтез системи автоматичного управління припливною вентиляцією у якості складного об’єкту та розробки програми для промислового контролеру Schneider Electric TWIDO у середовищі TwidoSuite.
Загальна схема системи. Принцип роботи та базові положення для розрахунку
Програмування мікроконтролера