Учебные планы, программы и нормативная документация
 • формат pdf
 • размер 178.99 КБ
 • добавлен 14 марта 2010 г.
Чекаленко Л.Д. Навчальна програма дисципліни Міжнародні політичні відносини (для бакалаврів)
К.: МАУП, 2006. — 16 с.

Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст дисципліни Міжнародні політичні відносини, теми контрольних робіт, питання для самоконтролю, а також список літератури.

Дисципліна Міжнародні політичні відносини є необхідною складовою гуманітарних навчальних дисциплін, що віддзеркалює зародження і розвиток системи міжнародних відносин у теоретичній площині; досліджує теоретичні засади і виробляє практичні рекомендації щодо формування світової системи міждержавної взаємодії.
Опанування закономірностями цієї специфічної галузі життя світового співтовариства набуває все більшого наукового і практичного значення. Отже, мета вивчення дисципліни — сформувати об’єктивне уявлення про систему існування людства в сучасній парадигмі його розвитку; опанувати теоретичними знаннями і набути практичних навичок для здійснення адекватної часу зовнішньої політики держави; засвоїти основні положення теоретичних понять; вивчити аргументи провідних політологічних шкіл щодо засад і розвитку міжнародних відносин.
Похожие разделы
Смотрите также

Андрусевич Н. (ред.) Інструмент європейського сусідства і партнерства - нові можливості для України

 • формат pdf
 • размер 1.36 МБ
 • добавлен 21 марта 2010 г.
Львів, 2008 Це видання підтримано Всесвітнім фондом природи — Дунайсько-Карпатська програма (WWF-DCP) (www.panda.org/dcpo) і Всесвітнім фондом природи-Норвегія із співфінансуванням Міністерства закордонних справ Норвегії і Європейського Союзу. За зміст публікації відповідають виключно автори і він, за жодних обставин, невідображає позицію Міністерства закордонних справ Норвегії і Європейського Союзу. Інтеграція до Європейського Союзу є одним із...

Курсова - Єгипетсько-ізраїльські відносини: холодний мир

Курсовая работа
 • формат docx
 • размер 71.8 КБ
 • добавлен 25 июня 2010 г.
Єгипет та Ізраїль. Непростий шлях до миру. Єгипетсько-ізраїльські відносини у контексті арабо-ізраїльських війн Єгипетсько-ізраїльський мир у Кемп-Девіді Особливості взаємовідносин і співробітництва країн крізь призму часів Перспективи та спільні проблеми сучасних відносин між країнами «Холодний мир» - непевний гарант стабільності Обсяг - 45 сторінок Національний авіаційний університет Факультет міжнародних економічних відносин Спеціальність мі...

Курсова - Шляхи вирішення глобальних економічних проблем

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 836.46 КБ
 • добавлен 25 июня 2010 г.
Методологія дослідження глобальних економічних проблем Сутність та типологізація економічних проблем сучасності Оцінка перспектив і наслідків розвитку глобальних економічних проблем Сучасний стан і тенденції розвитку проблем світової економіки Стан та особливості ключових глобальних економічних проблем сучасності Країновий аспект глобальних економічних проблем Шляхи вирішення глобальних економічних проблем Механізми спільного висвітлення глобал...

Курсовая работа - Взаємовідносини між США та Україною у другій половині ХХ ст

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 212 КБ
 • добавлен 18 сентября 2010 г.
Вступ Історіографія та джерела Історіографія україно-американських відносин Джерельна база Становлення україно-американських відносин Дезінтеграція СРСР і Україна: виклик для США Відносини Україна-США за президентства Джорджа Буша-старшого Перші кроки адміністрації Білла Клінтона Визнання України "стратегічним партнером" (1994-1997) Розчарування Заходу (1998-2000) Економічні, політичні, соціальні та культурні відносини Торгівельно-економічні...

Лекции - Внешняя политика Украины

Статья
 • формат doc
 • размер 70.5 КБ
 • добавлен 19 марта 2011 г.
Дипломатическая Академия МИД РФ, 2011 г. 7 стр. Читает: приглашенный преподаватель из Дипломатической академии Украины - Чекаленко. Цели и особенности внешней политики Украины. Основные документы. Конституция Украины. Стратегические отрасли. Международные договоры. Внутренние законодательные документы. Украина - ЕС. Европейский вектор. Программы соседства с ЕС. Восточное партнерство. Внеблоковость Украины. Украина – НАТО. Украино-российские отно...

Лекции - Міжнародні Відносини та Світова Політика

Статья
 • формат doc
 • размер 737 КБ
 • добавлен 02 февраля 2011 г.
Стислий конспект лекцій з дисципліни "Міжнародні Відносини та Світова Політика ". В консект лекцій включено відповіді на 101 питання. 59 ст.

Малик Я.Й. Україна у міжнародних відносинах ХХ століття

 • формат pdf
 • размер 37.19 МБ
 • добавлен 21 декабря 2011 г.
Львів Видавництво "Світ" 2004 468с. Україна в геополітичному вимірі: історичні орієнтири Українське питання напередодні та в роки Першої світової війни Міжнародні відносини України в 1917-1920 рр. Зовнішньоекомомічне становище України між двома світовими війнами "Українське питання" у міжнародній політиці в роки Другої світової війни Українська РСР у міжнародних відносинах після Другої світової війни Становлення зовнішньої політики незалежної Укр...

Презентація - Словаччина у контексті європейської інтеграції

Презентация
 • формат pptx
 • размер 926.23 КБ
 • добавлен 29 декабря 2010 г.
Вказані загальні відомості про Словаччину, особливості інтеграції Словаччини до НАТО та ЄС, розкрито відносини Словаччини з Україною. Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

Реферат - Карибська криза як індикатор політичних позицій країн світу

Реферат
 • формат docx
 • размер 28.2 КБ
 • добавлен 25 июня 2010 г.
Передумови кризи Хід кризи Військова допомога Радянського Союзу Кубі Відповідні кроки Америки Врегулювання конфлікту Обсяг - 13 сторінок Національний авіаційний університет Факультет міжнародних економічних відносин Спеціальність міжнародний бізнес Дисципліна Міжнародні відносини та світова політика, семестр 4 - ІІ курс

Чекаленко Л.Д. Навчальна програма дисципліни Етика в міжнародних віносинах (для спеціалістів)

 • формат pdf
 • размер 232.81 КБ
 • добавлен 14 марта 2010 г.
К.: МАУП, 2005. — 18 с. Навчальна програма містить пояснювальну записку, навчально-тематичний план, програмний матеріал до вивчення дисципліни Етика в міжнародних відносинах, питання для самоконтролю, а також список рекомендованої літератури. Мета навчальної дисципліни Етика в міжнародних відносинах — вивчення основних принципів міжнародного права, на яких побудовано систему міжнародних відносин. Етика міжнародного спілкування, що спирається на...