• формат pdf
  • размер 9,53 МБ
  • добавлен 07 мая 2013 г.
Чекман І.С., Ульберг З.Р., Маланчук В.О. Нанонаука, нанобіологія, нанофармація
Монографія. — К.: Поліграф плюс, 2012. — 328 с.
У монографії узагальнені новітні дані літератури та дослідження авторів, що виконані співробітниками кафедри фармакології та клінічної фармакології і кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національного медичного університету ім. Богомольця, лабораторією електронно-променевої нанотехнології неорганічних матеріалів для медицини Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона і Національного медичного університету ім. Богомольця, Інституту біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України, Національного фармацевтичного університету, Львівського Національного медичного університету імені Данила Галицького стосовно проблем нанонауки, нанобіології, нанофармації.
Нанонаука: історія становлення, стан, перспективи досліджень.
Нанотехнології і наноматеріали.
Біоетичні аспекти нанотехнологій, наномедицини.
Класифікація і властивості наноматеріалів.
Наномедицина: медико-соціальний аспект.
Методичні основи дослідження наноматеріалів.
Наноструктуроване срібло.
Методи синтезу, клініко-фармакологічні та токсикологічні властивості наноміді.
Фармакологічні, біологічні, екологічні та клінічні аспекти застосування нанозаліза.
Фізико-хімічні та біологічні властивості наномагнію.
Застосування сполук наноцинку та наноалюмінію у медицині.
Вуглецеві наноентеросорбенти.
Нанобіологія.
Нанобіологія, біоміметика та природні наноструктури.
Біомембрана: наноструктура та вплив наночастинок.
Біологічні системи різного рівня організації і наночастинки золота (.
Нанофармація.
Фармацевтичні основи розробки нанопрепаратів.
Фармацевтичні та фармакологічні властивості наночастинок.
Допоміжні речовини у розробці нанопрепаратів: фармакологічні, фармацевтичні та технологічні аспекти.
Наночастинки у лікарських формах: основи фармацевтичної технології.
Клінічні аспекти застосування нанотехнологій в хірургічній стоматології та щелепно-лицевій хірургії.
Хірургічна стоматологія, черепно-щелепно-лицева пластична та естетична хірургія, травматологія та дентальна імплантація.
Застосування наночастинок кремнію в хірургічній стоматології та щелепно-лицевій хірургії.
Перспективи діагностики та лікування онкологічних захворювань голови та шиї.
Узагальнення.
Похожие разделы