Стоматология
Медицинские дисциплины
  • формат pdf
  • размер 1,21 МБ
  • добавлен 15 сентября 2012 г.
Черкашин С.І. Хвороби щелепно-лицевої ділянки
Підручник. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – 268 с.
У підручнику наведені відомості про основні анатомо-фізіологічні особливості будови щелепно-лицевой ділянки, зубів, слизовоі оболонки порожнини рота. Описуються інструментарій, обладнання, сучасні методи знеболювання. Детально викладені відомості про клінічні прояви хвороб, що часто зустрічаються в стоматологічній практиці, методи іх діагностики і лікування. Приділено увагу питанням профилактики хвороб зубів, слизовоі порожнини рота, запальних процесів, травм і пухлин щелепно-лицевоі ділянки, медичній етиці, організаціі медичноі допомоги стоматологічним хворим. Підручник відповідае програмі, затвердженій МОЗ Украіни, і призначаеться для зубних лікарів, бакалаврів, фельдшерів, медичних сестер.
Зміст:
Передмова.
Історія стоматологіі в Украіні.
Анатомо-фізіологічні особливості щелепно-лицевоі ділянки і іх значення в клінічній практиці
Опорно-руховий апарат.
Кровопостачання.
Іннервація.
Лімфатична система.
Функціональне значення зубощелепноі системи і органів порожнини рота.
Імунобіологічні особливості обличчя, органів порожнини рота.
Будова зубів і іхня функція.
Будова слизовоі оболонки рота і іі функціі.
Хімічний склад емалі, дентину і цементу.
Терміни формування і прорізування зубів.
Порушення в розвитку і прорізуванні зубів.
Стоматологічні інструменти і перевязувальний матеріал
Стоматологічні інструменти.
Стерилізація інструментів.
Перевязувальний матеріал.
Обстеження хворих, медична документація
Обстеження хворих.
Дані обективного обстеження щелепно-лицевоі ділянкиі шиі.
Медична документація.
Знеболювання в стоматологічній практиці
Методи знеболювання верхньоі щелепи.
Методи знеболювання нижньоі щелепи.
Ускладнення при проведенні місцевого знеболювання.
Загальне знеболювання (наркоз).
Інгаляційний наркоз (масковий).
Особливості ендотрахеального наркозу в стоматологічній практиці.
Хвороби зубів
Некаріозні ураження зубів.
Похожие разделы