• формат pdf
  • размер 23.88 МБ
  • добавлен 27 декабря 2012 г.
Чернов С.М., Ковалишин В.В. Ізолюючі апарати. Обслуговування та використання
Навчальний посібник. Львівський інститут пожежної безпеки. Видавництво «СПОЛОМ» Львів, 2002. 192 стор.
Для забезпечення роботи особового складу пожежної охорони в непридатному для дихання середовищі служить газодимозахисна служба, яка для цих цілей має різноманітне озброєння та обладнання.
Аналіз бойових дій гарнізонів пожежної охорони багатьох областей України показує, що своєчасне і правильне застосування ГДЗС дозволяє своєчасно надати необхідну допомогу людям, значно скоротити час гасіння і зменшити втрати від пожежі.
В даному навчальному посібнику, згідно з вимогами "Настанови з газо- димозахисної служби", "Правилами безпеки праці в пожежній охороні", інструкціями заводів-виробників з експлуатації ізолюючих апаратів і досвідом роботи практичних працівників, зроблена спроба конкретизувати: порядок виконання перевірок ізолюючих апаратів вітчизняного і закордонного виробництва; методику виконання розрахунків очікуваного часу повернення ланки ГДЗС і роботи в небезпечній зоні; обов'язки особового складу ГДЗС; дії газодимозахисників при різних обставинах, що можуть виникнути при пожежі; порядок організації і проведення рятувальних робіт.

Необхідність використання засобів захисту органів дихання особовим складом Державної пожежної охорони
Склад повітря. Особливості процесу газообміну що відбувається в організмі людини
Основні параметри процесу дихання
Вплив на організм людини повітря з низькою і високою концентрацією кисню
Основні небезпечні фактори пожежі. Вплив продуктів горіння на організм людини
Класифікація протигазів
Ізолюючі апарати на стисненому повітрі
Загальні відомості
Технічні характеристики апаратів на стисненому повітрі
Призначення і загальна будова апарата АСВ-2
Призначення і загальна будова апарата АИР-317(217)
Призначення і загальна будова апарата АВХ
Призначення і загальна будова апаратів серії РА - 90 фірми "Drager"
Призначення і загальна будова апаратів серії BD 96 фірми "MSA-AUER"
Обслуговування апаратів на стисненому повітрі
Призначення і види перевірок
Перевірки АСВ-2
Перевірки АИР-317(217)
Перевірки АВХ
Перевірки апарата "Drager" РА-92
Перевірки апарата "MSA-AUER" BD 96-S
Ізолюючі регенеративні апарати на стисненому кисні
Технічні характеристики ізолюючих регенеративних апаратів на стисненому кисні
Призначення і загальна будова апарата КИП-8
Призначення і загальна будова апарата Р-30
Призначення і загальна будова апарата Р-34
Обслуговування ізолюючих регенеративних апаратів на стисненому кисні
Призначення і види перевірок
Перевірки КИП-8
Перевірки апаратів Р-30, Р-34
Ізолюючий регенеративний респіратор з хімічно зв'язаним киснем РХ-4П
Призначення апарата РХ-4П
Технічні характеристики апарата РХ-4П
Будова апарата РХ-4П, призначення вузлів
Принцип дії респіратора РХ-4П
Обслуговування апарата РХ-4П
Респіратор спеціальний PC. Призначення апарата
Технічні характеристики респіратора PC
Будова респіратора PC, призначення вузлів
Принцип дії респіратора PC
Обслуговування апарата PC
Методика визначення параметрів, що забезпечують безпечну роботу ланки ГДЗС
Визначення параметрів при роботі ланки ГДЗС в ізолюючих апаратах на стисненому повітрі
Визначення параметрів при роботі ланки ГДЗС в ізолюючих регенеративних апаратах на стисненому кисні
Обов'язки особового складу ГДЗС
Обов'язки газодимозахисника
Обов'язки командира ланки ГДЗС
Обов'язки постового на посту безпеки
Обов'язки начальника КПП
Організація роботи ланок ГДЗС
Порядок включення і виключення з апаратів
Спорядження ланки ГДЗС і організація зв'язку з постом безпеки
Склад ланки ГДЗС
Порядок пересування ланки ГДЗС в задимлених приміщеннях
Порядок пошуку і рятування людей ланкою ГДЗС
Організація роботи ланок ГДЗС в умовах високої температури
Організація роботи ланок ГДЗС в умовах низької температури
Правила безпеки при роботі в ізолюючому апараті
Додатки
Предметний покажчик