Дисертация
 • формат rtf, pdf
 • размер 259.06 КБ
 • добавлен 14 сентября 2011 г.
Чумаченко О.С. Медико-психологічна характеристика структури соматоформних розладів в амбулаторно-поліклінічній практиці за умов великого промислового центру
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. мед. наук: 19.00.04 / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2006. — 20 с.

Анотація.
На підставі результатів комплексного обстеження 727-ми пацієнтів міської поліклініки та стаціонару визначено структуру та розповсюдженість соматоформних розладів за умов великого промислового міста. На підставі даних клініко-епідеміологічного та клініко-статистичного досліджень з'ясовано, що соматоформна вегетативна дисфункція з кардіореспіраторними функціональними порушеннями становлять 10 %, соматотрофна вегетативна дисфункція з функціональними порушеннями шлунково-кишкового тракту - 5,7 %, соматоформна вегетативна дисфункція з функціональними порушеннями сечостатевої системи - 12,2 %. Установлено особистісні психологічні, соціально-психологічні та соціальні складові формування соматоформних розладів. Розроблено комплексну ступеневу диференційовану систему медико-психологічної та психотерапевтичної корекції соматоформних розладів.

Стоимость данного файла составляет 5 баллов
Смотрите также

Бігун Н.І. Психологічні умови особистого розвитку підлітків з депресивними розладами

 • формат pdf, rtf
 • размер 361.87 КБ
 • добавлен 29 марта 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. екон. наук: 19.00.07 / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К. , 2009. — 20 с. Анотація. Досліджено психологічні умови особистісного розвитку підлітків з депресивними розладами. Встановлено ступеневий зв'язок взаємозалежності та психологічних умов особистісного розвитку підлітків та їх форм депресивних розладів. Виокремлено систему психологічних умов особистісного розвитку, що відіграють роль механізмів вин...

Баженов О.С. Медико-психологічна характеристика різних форм соматоформних розладів (психодіагностичні особливості, патопсихологічні механізми формування, принципи психотерапевтичної корекції)

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 226.09 КБ
 • добавлен 14 сентября 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. мед. наук: 19.00.04 / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2006. — 20 с. Анотація. За результатами комплексного клініко-психопатологічного, патоперсонологічного, патопсихологічного соціально-психологічного вивчення одержано дані щодо етіологічних факторів розвитку, клініко-психопатологічної структури та механізмів формування різних форм соматоформних розладів. Визначено синдромальну структуру сучасних форм...

Васильєва Г.В. Динаміка когнітивних розладів при терапії різними антипсихотичними препаратами (на матеріалі хворих на шизофренію)

 • формат rtf, pdf
 • размер 180.75 КБ
 • добавлен 16 августа 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.04 / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 19 с. Анотація. Уперше проведено порівняльну оцінку змін психічних функцій за умов лікування атиповим антипсихотичним препаратом і класичними нейролептиками. Уперше встановлено значні відмінності між динамікою когнітивних функцій під час лікування різними групами антипсихотичних препаратів: суттєве покращення рівня когнітивних функцій у разі в...

Григорович Г.О. Невротичні розлади у працівників вугільної галузі (клініка, діагностика, принципи відновної терапії і профілактики)

 • формат pdf, rtf
 • размер 246.53 КБ
 • добавлен 03 мая 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. мед. наук: 19.00.04 / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х. , 2007. — 20 с. Анотація. На підставі результатів комплексного вивчення структури невротичних розладів і проведеної ідентифікації клінічної феноменології у працівників вугільної галузі, визначено клінічні та діагностичні особливості, а також розроблено принципи диференційованої відновлювальної терапії. Найбільш частими розладами психічної сфери да...

Каленська Г.Ю. Психологічні детермінанти аутоперцепції якості життя хворими на невротичні розлади

 • формат rtf, pdf
 • размер 319.94 КБ
 • добавлен 08 мая 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.04 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К. , 2007. — 20 с. Анотація. На підставі дослідження індивідуально-типологічних рис особистості, специфіки ціннісно-смислової сфери, структури механізмів психологічного захисту й особливостей самооцінки, ставлення до хвороби та сприйняття якості життя у 183-х осіб (35-ти хворих на неврастенію, 28-ми - з тривожно-фобічним розладом, 35-ти -...

Кулик О.Л. Клініко-психологічні особливості пацієнтів з ішемічною хворобою серця

 • формат rtf, pdf
 • размер 262.97 КБ
 • добавлен 22 марта 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. мед. наук: 19.00.04 / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х. , 2009. — 19 с. Анотація. Вперше у контексті системного підходу обґрунтовано патогенетичну роль впливу депресивних розладів на перебіг ішемічної хвороби серця (ІХС). Проаналізовано особливості структури якості життя у пацієнтів з ІХС з наявністю або відсутністю депресивних розладів. Досліджено особливості особистісного ставлення до хвороби та спри...

Методические рекомендации - Организация и содержание психотерапевтической и медико-психологической помощи в лечебно-профилактических учреждениях для взрослого населения. Клинико-организационное руководство

Практикум
 • формат pdf
 • размер 552.19 КБ
 • добавлен 22 сентября 2011 г.
Информ. портал «Медицинская психология». 2011. – 34 с. Разработчики: Баранова Г.Н., Беребин М.А. Аннотация. Настоящее клинико-организационное руководство предназначено для врачей-организаторов здравоохранения, медицинских (клинических) психологов, руководителей и работников амбулаторно-поликлинических учреждений для взрослого населения их структурных подразделений, оказывающих психотерапевтическую и медико-психологическую помощь больным с неврот...

Михайлов Б.В. та ін (ред.) Критерії діагностики і психотерапії розладів психіки та поведінки

 • формат doc
 • размер 783.5 КБ
 • добавлен 16 марта 2011 г.
Критерії діагностики і психотерапії розладів психіки та поведінки / Під ред. Б. В. Михайлова, С. І. Табачнікова, О. К. Напреєнка, В. В. Домбровської // Новости харьковской психиатрии. — Харьков, 2003. ПОЯСНЕННЯ Поняття медичного стандарту зокрема в психотерапії невідривно пов’язане із забезпеченням якості лікування. Впровадження стандартів необхідне для підвищення рівня діагностики та лікування, усунення розбіжностей між медичною та психологічно...

Осокіна О.І. Медико-психологічна характеристика невротичних розладів у музично-педагогічних працівників

 • формат pdf, rtf
 • размер 282.07 КБ
 • добавлен 02 апреля 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. мед. наук: 19.00.04 / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х. , 2008. — 20 с. Анотація. Наведено результати комплексного обстеження 152-х музично-педагогічних працівників з невротичними розладами, у межах якого виконано клініко-психопатологічні, клініко-анамнестичні, психодіагностичні та психогігієнічні дослідження. З використанням клініко-динамічного підходу виявлено практичну значимість розмежування неврот...

Трегубова Н.О. Медико-психологічна реабілітація психовегетативних розладів у робітників атомно-енергетичного комплексу в умовах санаторію

Дисертация
 • формат rtf, pdf
 • размер 247.48 КБ
 • добавлен 03 мая 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. мед. наук: 19.00.04 / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х. , 2007. — 20 с. Анотація. Вивчено особливості психовегетативних розладів у робітників атомно-енергетичного комплексу. Розроблено принципи побудови заходів відновлювальної терапії реабілітації. На підставі комплексного клініко-психопатологічного, психодіагностичного й електрофізіологічного дослідження вивчено клінічні, соціальні, соціально-психоло...