Городской электротранспорт
Транспорт
  • формат djvu
  • размер 2,89 МБ
  • добавлен 09 октября 2014 г.
Далека В.Х., Будниченко В.Б., Коваленко В.І., Хворост М.В., Ісаєв Л.О. Правила експлуатації міського електричного транспорту
Навчальний посібник. — Х. :Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, 2014. — 447с. — ISBN 978-966-695-288-5.
У даному навчальному посібнику розглянуті нормативні документи, які регламентують експлуатацію міського електричного транспорту: законодавче та нормативне забезпечення експлуатації міського електричного транспорту; правила експлуатації трамвая, тролейбуса, метрополітену; нормативи експлуатації технічних засобів транспорту в особливих умовах; вимоги до енергомісткості пасажирських перевезень. Дозвіл на публікацію Галузевих стандартів одержано від їх розробника ДП «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства» (лист № 40-17-75 від 19.02.2013 р.). Для студентів усіх форм навчання спеціальностей «Електричні системи і комплекси транспортних засобів», «Електричний транспорт», «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод».