Правовое обеспечение профессиональной деятельности
  • формат doc
  • размер 368,10 КБ
  • добавлен 20 ноября 2014 г.
Деревянко Б.В. Надання освітніх послуг: правовий статус суб’єктів
Монографія. — Донецьк: Кальміус, 2011. — 335 с.
У монографії комплексно досліджено відносини, що виникають у сфері надання освітніх послуг. Особливу увагу приділено правовому статусу суб’єктів господарювання та суб’єктам господарського права, що беруть участь у цих відносинах. Проаналізовано питання обрання організаційно-правової форми суб’єктами освітніх відносин, легітимації їх діяльності, майнової основи та господарської компетенції навчальних закладів та інших суб’єктів сфери освіти. Розроблено пропозиції наукового та практичного характеру, спрямовані на удосконалення елементів правового статусу суб’єктів, що надають освітні послуги.