• формат pdf
  • размер 36,95 МБ
  • добавлен 15 июля 2016 г.
Dilaçar Agop. Gramer: Tanımı, Adı, Kapsamı, Türleri, Yöntemi, Eğitimdeki Yeri ve Tarihçesi
Ankara: Türk Tarih Kurumu Basım Evi, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, 1989. — pp. 83-145.
Дилачар Агоп. Грамматика: её понятия, категории, системы и роль в обучении (на тур. яз.)
İçindekiler:
Tanımı.
Adı.
Kapsamı.
Türleri.
Yöntemi.
Eğitimdeki Yeri.
Tarihçesi.