degree
 • формат rtf
 • размер 3.39 МБ
 • добавлен 05 декабря 2010 г.
Дипломна робота - Термодинаміка
Зміст.
- Основні поняття і початкові положення термодинаміки. Закриті і відкриті термодинамічні системи. Нульовий початок термодинаміки. Перший початок термодинаміки. Другий початок термодинаміки. Оборотні і необоротні процеси. Ентропія. Третій початок термодинаміки.
- Основні поняття і положення синергетики. Самоорганізація різних систем.
Загальна характеристика відкритих систем. Диссипативні структури. Самоорганізація різних систем і синергетики. Приклади самоорганізації різних систем. Фізичні системи. Хімічні системи.
Біологічні системи. Соціальні системи.
- Аналітичні і чисельні дослідження самоорганізації різних систем.
Осередки Бенара. Лазер, як система, що самоорганізовується. Біологічна система. Динаміка популяцій. Екологія. Система «Жертва - Хижак»
Висновок.
Список використаної літератури 60 стор.
Похожие разделы
Смотрите также

Бакалаврська робота - Електронна теорія провідності

degree
 • формат doc
 • размер 5.83 МБ
 • добавлен 04 января 2012 г.
Місце електронної теорії провідності у курсі фізики середньої школи. Наукові основи електронної теорії провідності. Методика вивчення електронної теорії та законів постійного струму в шкільному курсі фізики

Дипломна робота - Альтернативні джерела енергії

 • формат rtf
 • размер 35.04 КБ
 • добавлен 22 сентября 2009 г.
Дніпропетровськ , 2007 Введення Розділ 1. Світ шукає енергію. Передмова Енергія – з чого все почалося Скільки потрібно енергії Розділ 2. Альтернативні джерела енергії. Вітрова енергія. Зберігання вітрової енергії Енергія річок. Енергія світового океану Теплова енергія океану Енергія приливів і відливів. Енергія морських течій Енергія сонця. Атомна енергія. Воднева енергетика Сучасні і перспективні методи виробництва водню Використання...

Дипломна робота - Вивчення дифракції світла

 • формат rtf
 • размер 32.32 КБ
 • добавлен 22 сентября 2009 г.
Київ, 2007 Вступ Розділ Дифракція і принцип Гюйгенса Порушення прямолінійного поширення світла Когерентність Порушення принципу незалежності світлових пучків Принцип суперпозиції. Інтерференція Розділ Дифракція і принцип Гюйгенса-Френеля Розташування і ширина максимумів дифракції на екрані Умови чіткого спостереження дифракції від однієї щілини Розділ Дифракційна природа оптичного зображення Критерій Релея Роздільна здатність мікроскопа і телеско...

Дипломна робота - Діоди

 • формат rtf
 • размер 270.45 КБ
 • добавлен 22 сентября 2009 г.
Київ, 2005 Вступ. Розділ. Електрофізичні властивості напівпровідників. Власні й домішкові напівпровідники. Енергетичні діаграми напівпровідників. Силові діоди. Розділ. Загальні відомості про напівпровідникові розмикачі струму. Розділ. Основні типи напівпровідникових розмикачів струму. Дрейфовий діод з різким відновленням. SOS-діоди. Розмикачі струму на основі карбіду кремнію. Розділ. Промислові генератори імпульсів на основі ДДРВ й SOS-діодів. Ви...

Рідкі кристали

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 166 КБ
 • добавлен 21 ноября 2010 г.
Курсова робота з молекулярної фізики, кількість сторінок - 26 ВСТУП РІДКІ КРИСТАЛИ — НОВИЙ СТАН РЕЧОВИНИ Навіщо потрібні РК Трохи історії Основні поняття Способи одержання рідких кристалів Типи рідких кристалів Електричні властивості. ЗАСТОСУВАННЯ РІДКИХ КРИСТАЛІВ Рідкі кристали сьогодні і завтра Властивості і застосування рідких кристалів Електронна гра, електронний словник і телевізор на РК Керовані оптичні транспаранти Просторово-часові моду...

Реологічні властивості ПМС-100

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 1.54 МБ
 • добавлен 20 февраля 2011 г.
Курсова робота, фізико-математичний факультет Теорія О. І. Бачинського Теорія в’язкості Я. І. Френкеля Теорія в’язкості Г. Ейрінга Огляд деяких модельних теорій в’язкості рідин Теорія О. С. Предводителєва Діркова теорія рідкого стану Механізм течії в’язкої рідини і його зв’язок з максвеллівською теорією релаксаційної пружності Капілярний метод вимірювання в’язкості Пікнометричний метод вимірювання густини Розрахунок похибок експериментальних вимі...