Городской электротранспорт
Транспорт
Практикум
  • формат djvu
  • размер 1,52 МБ
  • добавлен 03 ноября 2015 г.
Донець О.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни Теорія та розрахунок електрообладнання рухомого складу
Методичні вказівки. — Харьков: ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2015. — 48 с.
Вступ
Загальні положення про виконання лабораторних робіт
Правила техніки безпеки та протипожежні заходи
Структура електроприводу лабораторного стенду
Опис електричної схеми стенду
Лабораторні роботи:
Дослідження роботи мікропроцесорної системи керування без зворотного зв’язку по обертам
Дослідження електромеханічних характеристик електроприводу за системою «Нереверсивний тиристорний випрямляч-двигун постійного струму»
Дослідження електромеханічних характеристик за системою «Реверсивний тиристорний випрямляч – двигун постійного струму»
Комутаційні дослідження тягових двигунів
Стендові випробовування тягового двигуна
Список літератури
Для студентів 5 курсу всіх форм навчання та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070203, 8.05070203 – Електричний транспорт.