• формат pdf
  • размер 24,95 МБ
  • добавлен 1 апреля 2015 г.
Довгань Г.Д., Стадник О.Г. Географія. 9 клас
Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. — Харків : Ранок, 2017. — 272 с. : іл. — ISBN 978-617-09-3365-2.
Експерти, які здійснили експертизу підручника під час проведення конкурсного відбору проектів підручників для 9 класу загальноосвітніх
навчальних закладів і зробили висновок про доцільність надання підручнику грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»:
Г. Б. Глюдзик, методист із географії кабінету методики викладання природничо-математичних дисциплін Закарпатського ІППО;
І. І. Костащук, доцент кафедри географії України та регіоналістики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича,
кандидат географічних наук.
Вступ
Економічна географія в системі географічних наук
Національна економіка та світове господарство
Національна економіка
Національна економіка
Секторальна модель економіки країни
Чинники розміщення виробництва
Суспільна організація виробництва та просторова організація національної економіки
Світове господарство
Світове господарство та міжнародний поділ праці
Типи економічних систем
Типи країн за рівнем економічного розвитку
Сучасне світове господарство
Транснаціональні корпорації
Первинний сектор господарства
Сільське господарство
Сільське господарство як складова первинного сектору
Аграрні відносини
Розвиток та розміщення рослинництва в Україні
Структура та розміщення тваринництва. Зональна спеціалізація сільського господарства України
Географія світового сільського господарства
Лісове господарство
Лісове господарство
Добувна промисловість
Мінеральні ресурси. Ресурсозабезпеченість
Видобування мінерального палива
Видобування металевих руд
Видобуток неметалевої сировини
Вторинний сектор господарства
Виробництво та постачання електроенергії
Електроенергетика. Виробництво та постачання електроенергії в Україні
Електроенергетика світу
Металургійне виробництво
Чорна металургія України
Кольорова металургія України
Металургійне виробництво світу
Хімічне виробництво. Виробництво деревини, паперу
Хімічне виробництво
Географія хімічної промисловості
Обробка та переробка деревини. Виробництво паперу
Виробництво машин та устаткування
Виробництво машин та устаткування
Транспортне й точне машинобудування
Машинобудування світу
Виробництво тканин, одягу, взуття
Виробництво тканин, одягу, взуття в Україні та світі
Народні промисли в Україні
Виробництво харчових продуктів, напоїв
Харчові продукти та їх виробництво в Україні
Виробництво харчових продуктів у світі
Третинний сектор господарства
Транспорт
Роль транспорту та його види
Транспорт України
Транспорт світу
Торгівля
Торгівля як вид послуг. Торгівля в Україні
Світова торгівля
Туризм
Туризм та його види. Туризм в Україні
Міжнародний туризм
Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоров’я
Наука. Освіта. Охорона здоров’я
Фінансова діяльність. Комп’ютерне програмування
Фінансові послуги
Комп’ютерне програмування. Аутсорсинг
Глобальні проблеми людства
Поняття про глобальні проблеми людства. Проблема війни і миру. Проблема тероризму. Екологічна проблема
Глобальні проблеми людства: сировинна та енергетична, демографічна, продовольча, подолання відсталості країн, що розвиваються
Україна та глобальні проблеми людства. Взаємозв’язок глобальних проблем. Сталий розвиток
Основні терміни та поняття
Возможность скачивания данного файла заблокирована по требованию правообладателя.