• формат pdf
  • размер 45.92 МБ
  • добавлен 06 февраля 2017 г.
Дойнов Стефан, Косев Константин. Освобождението (1877-1878)
София: Академично издателство "Марии Дринов", 2003. — 231 с.
Съдържание
Уводни думи
Край на руската хегемония на Източни въпрос
Начало на нова криза в Османската империя
Настъпление на Дунавската армия
Размах на българското национальноосвободително движение
Промяна в такстическите планове на Дунавската армия
От Сан-Стефано до Берлин
Послеслов
По-важни публикации и архивни фондове