• формат pdf
  • размер 3,22 МБ
  • добавлен 10 апреля 2016 г.
Дудка Д.І. та інш. Гриби заповідників та національних природних парків Лівобережної України. Т.1
К.: Арістей, 2009. — 306 с.
Книга присвячена вивченню видової різноманітності мікобіоти природо—охоронних об’єктів Лівобережної України. В результаті проведених досліджень встановлено, що гриби досліджених територій представлені 2183 видами (міксоміцети — 159 видами, борошнисторосяні — 88, інші аскоміцети — 498, мітоспорові — 356, іржасті — 164, базидіоміцети — 918 видами). Проведено аналіз розподілу виявлених видів за субстратами та таксонами асоційованих рослин та досліджено поширення основних груп грибів у заповідниках та національних природних парках Лівобережної України.
Наведено список видів досліджених груп грибів та асоційованих з ними організмів.
Система заповідників та національних природних
Парків лівобережної України.
Гриби та грибоподібні організми Дніпровсько — Орільського природного заповідника.
Гриби українського Степового природного заповідника.
Гриби та грибоподібні організми Луганського природного заповідника.
Гриби біосферного заповідника "Асканія нова".
Гриби та грибоподібні організми Чорноморського біосферного заповідника.
Гриби та грибоподібні організми Деснянсько — Старогутського національного природного парку.
Гриби Мезинського національного природного парку.
Гриби та грибоподібні організми Ічнянського національного природного парку.
Гриби та грибоподібні організми національного природного парку "Святі гори".
Гриби та грибоподібні організми національного природного парку "Гомільшанські ліси".
Порівняльна характеристика різноманітності грибів заповідників та національних природних парків лівобережної України.
Похожие разделы