• формат pdf
  • размер 1,85 МБ
  • добавлен 05 марта 2016 г.
Дудун Т.В. Загальногеографічні карти
К.: КНУ, 2013. — 259 с.
У навчальному посібнику висвітлено методологічні основи створення системи загальногеографічних карт різних масштабів і призначення. Розкрито сутність і стан загальногеографічного картографування, особливості укладання та редагування велико-, середньо- і дрібномасштабних загальногеографічних карт. Окремо розглянуто зміст міжнародної мільйонної карти, міжнародної карти Світу масштабу 1:2 500 000, загальногеографічних карт для вищої школи і навчальних карт для школи, спеціалізованих загальногеографічних карт. Розглянуто особливості змісту, способи зображення і особливості генералізації окремих елементів загальногеографічних карт: гідрографічної мережі, рельєфу, рослинності та ґрунтів, населених пунктів, шляхів сполучення та інших соціально-культурних об’єктів.
Навчальний посібник призначений для студентів географічних спеціальностей університетів, а також спеціалістів суміжних галузей знань.
Похожие разделы