Шпаргалка
  • формат doc
  • размер 10,36 КБ
  • добавлен 03 июня 2014 г.
Думи та історичні пісні
Порівняльна таблиця. - 3 ст. У таблиці розглядається визначення, походження, форма виконання, будова, композиція, художні засоби, символіка, таматика, мотиви тв історична основа обох жанрів. Таблиця складена на основі підручника М. Лановик та З. Лановик "Українська усна народна творчість".
Історичні пісні та думи - жанри української народної творчості. Дуже специфічний за походженням жанр думи. Він притаманний тільки українській національній культурі. Появу українських дум учені дослідники пов'язують з козаччиною. Боротьба козаків із завойовниками-турками, татарами, життя бранців у турецькій неволі, тяжкий їх побут на галерах, морські походи козаків, козацькі повстання проти Польщі - усі ці події були мотивами українських дум.
Давнім жанром історичного епосу є також історичні пісні. Вони, як і думи, передають своїм змістом конкретні історичні події, процеси, оспівують історичних осіб.