Практикум
  • формат pdf
  • размер 3,22 МБ
  • добавлен 30 июля 2012 г.
Дворжак В.М. Основи ремонту і експлуатації побутових в’язальних машин
Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів напрямку підготовки 0902 «Інженерна механіка» спеціальності 6.0902.22 «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування» / Упор. В. М. Дворжак. – К.: КНУТД, 2007. – 68 с.: укр. мовою.
Видання містить теоретичні засади, методичні вказівки та завдання для виконання лабораторних робіт з дисципліни. Кожній лабораторній роботі передують теоретичні положення, загальний опис конструкцій ручних в’язальних машин та їхніх механізмів, структурні схеми механізмів з експлікаціями до них, після чого слідують конкретні методичні вказівки до лабораторної роботи. В кінці кожної лабораторної роботи наведений перелік того, що студент повинен знати та вміти після виконання даної роботи. Видання розроблено відповідно до типової програми дисципліни «Основи ремонту і експлуатації побутових машин», яка рекомендована кафедрою машин легкої промисловості КНУТД.
Програмний матеріал викладено на основі побутових в’язальних ручних машин, які ще не мають висвітлення в навчальній літературі.