Курсовая работа
  • формат rtf
  • размер 32,52 КБ
  • добавлен 21 марта 2012 г.
Електронний документообіг
Інститут державного управління та права. Кафедра документознавства. Студентка 4 курсу групи ДМ-
012. Печерська К.О. Київ, 2005, 30 с.
План:
Основні поняття про систему електронного документообігу (СЕД)
Призначення СЕД
Особливості СЕД
Особливості збереження документів
Особливості маршрутизації документів
Розмежування доступу
Відстеження версій і підверсій документів
Анотування документів
Переваги використання СЕД
Очікувальні результати впровадження
Особливості загальної організації діловодства в установі
Реєстрація вхідних та внутрішніх документів
Розроблення та надсилання вихідної кореспонденції
Практична реалізація електронного документообігу на прикладі БДД «Документ» Броварської міської адміністрації
Автоматизація діловодних процесів
Приймання та електронна реєстрація документів
Реєстраційно-контрольні картки
Організація контролю за виконанням документів
Програмне забезпечення електронного документообігу в установі
Висновки
Список використаних матеріалів
Додаток 1
Додаток 2

Основним завданням курсової роботи є, перш за все, дослідження системи електронного документообігу та програмного забезпечення, за допомогою якого він здійснюється. Визначення доцільності впровадження СЕД для підвищення ефективності документообігу в установі, створення ефективного середовища керування і функціонування організації, класифікувавши та визначивши основні властивості СЕД. Дослідження буде проводиться на базі існуючої системи електронного документообігу (БДД «Документ») Броварської місцевої адміністрації, де мені довелося проходити виробничу практику.