• формат doc, ppt
  • размер 17,54 МБ
  • добавлен 30 марта 2016 г.
English Первое сентября 2016 №05 Приложение к журналу
Tourist Attractions in Ireland
• Most Popular Irish Suames
• Irish Slang
• Irish Dance
• Musical Instruments
• Irish Fairies
• Irish Literature
• Ireland is different!