Химия и технология нефти и газа
Химия и химическая промышленность
Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 14.7 МБ
 • добавлен 02 октября 2011 г.
Физика и химия нефти и газа
НАУ. 2011 год для специалистов "Химия топлива" Ответы на вопросы Госэкзамена.
Гіпотези мінерального походження нафти.
Гіпотези органічного походження нафти.
Структура паливо-енергетичного комплексу і паливо-енергетичні ресурси України.
Склад попутних газів і газоконденсатів.
Елементний склад нафти.
Груповий хімічний склад нафти.
Фракційний склад і основи перегонки нафти.
Класифікація нафти за фізичними властивостями.
Хімічна класифікація нафти.
Технологічна класифікація нафти.
Технічна класифікація нафти.
Визначення густини нафти.
Тиск насиченої пари нафти.
Фактор стискаємості газів.
Фугітивність вуглеводневих газів.
Індекс в'язкості нафти.
Теоретичне та експериментальне визначення в’язкості сумішей нафтопродуктів.
В’язкість вуглеводневих газів і нафтових парів.
Поверхневий натяг. Рівняння визначення поверхневого натягу нафтопродуктів.
Електричні властивості нафти і нафтопродуктів.
Температура спалаху нафтопродуктів, визначення нижньої і верхньої межі вибуховості.
Розчинення нафтопродуктів в аніліні. Анілінова точка нафтопродуктів.
Низькотемпературні властивості нафти і нафтопродуктів.
Удільна теплоємність рідких нафтопродуктів.
Теплота пароутворення нафтових фракцій.
Ентальпія рідких нафтопродуктів.
Визначення теплопровідності нафтопродуктів.
Теоретичне та експериментальне визначення теплоти згоряння палив.
Сінергетичні ефекти в нафтових системах.
Основні властивості нафтових дисперсних систем.
Пластичні властивості нафтопродуктів.
ення вуглеводневих сумішей методами перегонки, екстракції.
ення вуглеводневих сумішей методами кристалізації та термічної дифузії.
Хроматографічні методи розділення та аналізу вуглеводневих сумішей.
Фізико-хімічні константи вуглеводнів нафти і їх роль в ідентифікації компонентів и аналізі вуглеводневих сумішей.
Спектральні методи ідентифікації вуглеводнів і інших компонентів нафти і газу.
Вміст алканів у нафті.
Фізичні властивості алканів.
Газоподібні алкани.
Рідкі алкани нафти.
Тверді алкани нафти.
Вміст циклоалканів (нафтенів) у нафті.
Фізичні властивості нафтенів.
Кількісне визначення, виділення та ідентифікація нафтенів.
Ненасичені вуглеводні нафти і продуктів її переробки.
Хімічні властивості ароматичних вуглеводнів.
Якісне визначення ароматичних вуглеводнів.
Хімічні властивості алкенів.
Визначення деталізованого групового складу бензинових фракцій.
Визначення деталізованого групового складу керосино-газойлевих фракцій.
Визначення структурно-групового складу масляних фракцій.
Азотисті сполуки нафти.
Кисневі сполуки нафти.
Вміст у нафті та фізичні властивості нафтових кислот.
Застосування нафтових кислот.
Хімічні властивості нафтових кислот.
Вивчення складу нафтових кислот і їх ідентифікація.
Процес накопичення сірчистих сполук у нафтах.
Видалення сірки з нафтових продуктів гідроочищення:
Методи визначення сірки в нафтопродуктах.
Визначення азоту в нафтопродуктах.
Походження азотистих сполук нафт. Вплив азотистих сполук на властивості нафтопродуктів. Застосування азотистих сполук.
Методи розділення і кількісного визначити асфальтенів, мастил і смол.
Мінеральні компоненти нафти.
Очищення фракцій нафти.
Технологічне очищення вуглеводневих газів від домішок.
Абсорбційні процеси очищення вуглеводневих газів.
Очищення вуглеводневих газів від меркаптанів.
Характеристика вуглеводневих газів різного походження.
Адсорбційні процеси очищення вуглеводневих газів.
Похожие разделы
Смотрите также

Вопросы и ответы к государственному экзамену по направлению химия

Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 1.27 МБ
 • добавлен 14 июня 2010 г.
Физическая химия. Пермский государственный университет. Химический факультет. Предмет термодинамики. Термодинамическая система. Термодинамические параметры и функции. Энергия, закон сохранения энергии; теплота, работа. Первый закон термодинамики: формулировки, интегральная и дифференциальная форма записи. Внутренняя энергия. Применение первого закона термодинамики к процессам с участием идеального газа. Энтальпия Растворы. Термодинамика многокомп...

Готовые домашние задание (ГДЗ) (6 - 11 класс). Часть 1

 • формат exe, html, jpg
 • размер 104.9 МБ
 • добавлен 02 октября 2011 г.
Список учебников. Алгебра: Алгебра 7 класс, Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Сидоров Ю.В., Федорова Н.Е., 2000. Алгебра 7 класс, Макарычев Ю.А., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б., 1997. Алгебра 8 класс, Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Сидоров Ю.В. 2000. Алгебра 8 класс, Макарычев Ю.А., 1997. Алгебра 9 класс, Алимов Ш.А., 2000. Алгебра 9 класс, Макарычев Ю.А., 1999. Алгебра и начала анализа 10-11 класс, Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Сидоров Ю.В., 1999. Ал...

Готовые домашние задание (ГДЗ) (6 - 11 класс). Часть 2

 • формат jpg
 • размер 104.9 МБ
 • добавлен 02 октября 2011 г.
Список учебников. Алгебра: Алгебра 7 класс, Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Сидоров Ю.В., Федорова Н.Е., 2000. Алгебра 7 класс, Макарычев Ю.А., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б., 1997. Алгебра 8 класс, Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Сидоров Ю.В. 2000. Алгебра 8 класс, Макарычев Ю.А., 1997. Алгебра 9 класс, Алимов Ш.А., 2000. Алгебра 9 класс, Макарычев Ю.А., 1999. Алгебра и начала анализа 10-11 класс, Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Сидоров Ю.В., 1999. Ал...

Готовые домашние задание (ГДЗ) (6 - 11 класс). Часть 3

 • формат jpg, gif
 • размер 104.9 МБ
 • добавлен 02 октября 2011 г.
Список учебников. Алгебра: Алгебра 7 класс, Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Сидоров Ю.В., Федорова Н.Е., 2000. Алгебра 7 класс, Макарычев Ю.А., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б., 1997. Алгебра 8 класс, Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Сидоров Ю.В. 2000. Алгебра 8 класс, Макарычев Ю.А., 1997. Алгебра 9 класс, Алимов Ш.А., 2000. Алгебра 9 класс, Макарычев Ю.А., 1999. Алгебра и начала анализа 10-11 класс, Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Сидоров Ю.В., 1999. Ал...

Готовые домашние задание (ГДЗ) (6 - 11 класс). Часть 4

 • формат gif, jpg
 • размер 104.9 МБ
 • добавлен 02 октября 2011 г.
Список учебников. Алгебра: Алгебра 7 класс, Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Сидоров Ю.В., Федорова Н.Е., 2000. Алгебра 7 класс, Макарычев Ю.А., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б., 1997. Алгебра 8 класс, Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Сидоров Ю.В. 2000. Алгебра 8 класс, Макарычев Ю.А., 1997. Алгебра 9 класс, Алимов Ш.А., 2000. Алгебра 9 класс, Макарычев Ю.А., 1999. Алгебра и начала анализа 10-11 класс, Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Сидоров Ю.В., 1999. Ал...

Готовые домашние задание (ГДЗ) (6 - 11 класс). Часть 5

 • формат jpg, gif, htm, html, exe, txt
 • размер 91.47 МБ
 • добавлен 02 октября 2011 г.
Список учебников. Алгебра: Алгебра 7 класс, Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Сидоров Ю.В., Федорова Н.Е., 2000. Алгебра 7 класс, Макарычев Ю.А., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б., 1997. Алгебра 8 класс, Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Сидоров Ю.В. 2000. Алгебра 8 класс, Макарычев Ю.А., 1997. Алгебра 9 класс, Алимов Ш.А., 2000. Алгебра 9 класс, Макарычев Ю.А., 1999. Алгебра и начала анализа 10-11 класс, Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Сидоров Ю.В., 1999. Ал...

Овчинкин В.А. Вопросы к госэкзамену по физике

 • формат djvu
 • размер 3.06 МБ
 • добавлен 17 января 2011 г.
Физматкнига 2005 г 112 стр. Пособие содержит около 500 теоретических вопросов, в том числе и задач. Во второй части книги приведены ответы и решения. Разделы: Механика. Термодинамика и молекулярная физика. Электричество и магнетизм. Оптика. Атомная и ядерная физика. Строение вещества.

Ответы для гос экзамена по механике

pottee
 • формат doc
 • размер 947.04 КБ
 • добавлен 31 марта 2010 г.
Физ. мат факультета БГПУ им Акмуллы, специальность физика общая. Механика-физика Гос для физ-мат факультета, БГПУ, 10 расписанных ответов подробно, удобно готовиться. темы: з-ны Ньютона все, уравнение движения тела переменной массы, Работа силы, мощность. Консервативные и неконсервативные силы и системы. Потенциальная энергия. Связь силы с потенциальной энергией. Кинетическая энергия. Закон сохранения в неконсервативной системе. Применение закона...

Ответы для гос экзамена по электродинамике. Физ.мат факультета

pottee
 • формат doc
 • размер 3.81 МБ
 • добавлен 31 марта 2010 г.
БГПУ им Акмуллы, специальность физика общая. Физика-электродинамика в 10 вопросах подробно расписана: Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. Эл-ст. поле. Напр-ть поля. принцип суперпозиции полей и его применение к расчету полей системы точечных з-в. Линии напр-ти. Теорема Остр-Гаусса и применение его к расчету полей. и т. д.

Шпора - госэкзамен (гос) физика

Шпаргалка
 • формат jad, jar
 • размер 5.72 МБ
 • добавлен 02 июля 2010 г.
Java приложение на телефон. Подходит на любой телефон, поддерживающий java. Есть функция поиска. механика. погрешности. кинематика. основы сто. основы динамики. нефундаментальные взаимодействия (силы). работа, энергия. динамика вращения. молекулярная физика и термодинамика. молекулярная физика. ральные газы. явления переноса. распределение максвелла больцмана. термодинамика. второе начало термодинамики. энтропия. электростатика, постоянный ток. э...