Химия и технология нефти и газа
Химия и химическая промышленность
Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 71.56 МБ
 • добавлен 02 октября 2011 г.
Физико-химические технологии производства топлив и ММ
НАУ. 2011 год для специалистов "Химия топлива" Ответы на вопросы Госэкзамена
Роль нафти та газу в сучасному світі.
Фракційний та хімічний склад нафти.
Хімічна класифікація нафт Гірничого Бюро США.
Хімічна класифікація нафт Грознді (Грознии).
Технологічна класифікація нафт.
Основні напрямки переробки нафти та газу
Паливний варіант переробки нафти
Паливно-масляний варіант переробки нафти
Нафтохімічний (комплексний) варіант переробки нафти
Шкідливі домішки в нафтах
Нафтові емульсії. Методи руйнування нафтових емульсій.
Стабілізація та сортування нафт.
Призначення первинної переробки.
Перегонка нафти: основи процесу, види перегонки.
Ректифікація: сутність процесу, види зрошення ректифікаційних колон, способи підведення тепла до низу колони.
Вторинна перегонка нафтових дистилятів – призначення, сировина, продукція.
Продукти первинної перегонки нафти.
Вторинні процеси переробки нафти. Призначення, класифікація.
Основи термодинаміки та кінетики термічних процесів.
Механізм термічних перетворень.
Термічні перетворення різних класів вуглеводневих сполук.
Термічні перетворення гетероатомних сполук.
Механізм реакцій ущільнення при термічних перетвореннях.
Термічний крекінг нафтової сировини – призначення, сировина, параметри процесу, продукти.
Коксування нафтової сировини – призначення, сировина, параметри процесу, види коксування, продукти.
Піроліз нафтової сировини – призначення, сировина, продукти, параметри процесу.
Сутність термокаталіичних процесів переробки нафти.
Класифікація каталітичних реакцій і каталізаторів.
Активність, селективність, стабільність каталізаторів.
Механізм дії каталізаторів окисно-відновного типу.
Механізм дії кислотно-основних каталізаторів. Концепції кислот і основ за Арреніусом, Бренстедом і Льюїсом.
Кислотний каталіз, реакції карбкатіонів
Призначення каталітичного крекінгу. Каталізатори процесу.
Каталітичний крекінг нафтової сировини. Механізм каталітичного крекінгу.
Каталітичний крекінг нафтової сировини. Кінетика і термодинаміка процесу.
Хімізм каталітичного крекінгу. Перетворення основних класів вуглеводнів
Сировина і продукти каталітичного крекінгу.
Параметри процесу каталітичного крекінгу.
Призначення каталітичного риформінгу. Сировина для каталітичного риформінгу.
Каталітичний риформінг нафтової сировини. Каталізатори процесу. Коксоутворення
Продукти процесу каталітичного риформінгу.
Параметри каталітичного риформінгу нафтової сировини.
Хімічні основи процесу каталітичного риформінгу. Перетворення основних класів вуглеводнів.
Ізомеризація легких бензинових фракцій. Призначення процесу. Каталізатори процесу ізомеризації. Сировина і продукти процесу каталітичної ізомеризації легких алканів.
Ізомеризація легких бензинових фракцій. Термодинаміка, кінетика і механізм каталітичної ізомеризації.
Хімічні перетворення при каталітичній ізомеризації легких алканів.
Загальна характеристика гідрогенізаційних процесів.
Теоретичні основи гідроочищення нафтової сировини.
Основні параметри процесу гідроочищення нафтової сировини.
Гідрознесірчення нафтових залишків.
Регенерація каталізаторів гідроочищення та гідрознесіркування.
Загальна характеристика гідрокрекінгу нафтової сировини. Якість продуктів гідрокрекінгу.
Лужне очищення, хімізм процесу.
Кислотне-контактне очищення. Хімізм процесу.
Загальні відомості про методи очищення нафтової сировини. Призначення очищення нафтової сировини. Розподіл методів очищення за природою процесів.
Мета і методи очищення нафтової сировини в залежності від природи нафтопродукту і напрямку його застосування.
Очищення і розділення нафтової сировини вибірними розчинниками. Фізико-хімічні основи процесу. Групи розчинників.
Головні технологічні показники процесу очищення вибірними розчинниками.
Фактори, що впливають на розчинність компонентів сировини в вибірних розчинниках.
Деасфальтизація нафтових залишків. Задача методу, напрямки застосування, види деасфальтизації.
Основні фактори, що впливають на ефективність процесу деасфальтизації –
Задача процесу селективного очищення нафтової сировини вибірними розчинниками. Характеристика одержуваного продукту (рафінату).
Фактори, що визначають ефективність процесу селективного очищення.
Загальні вимоги до вибірних розчинників.
Переваги та недоліки фурфуролу і фенолу як селективних розчинників. Загальна принципова схема установки очищення нафтової сировини вибірними розчинниками.
Очищення нафтової сировини фурфуролом – характеристика розчинника, технологічні параметри процесу, технологічна схема установки.
Очищення нафтової сировини фенолом – характеристика розчинника, технологічні параметри процесу.
Очищення нафтової сировини парними розчинниками – механізм процесу, характеристика розчинників.
Технологічні параметри дуосол-процесу селективного очищення парними розчинниками.
Технологічні параметрии процесу очищення із застосуванням парних розчинників.
Мета процесу депарафінізації, сутність процесу, склад твердих вуглеводнів нафти.
Фізико-хімічні основи процесу депарафінізації нафтової сировини кристалізацією з використанням розчинників.
Обґрунтування вимог до розчинників процесу депарафінізації.
Основні фактори, що впливають на процес депарафінізації.
Депарафінізація в розчині кетон-ароматичних розчинників.
Депарафінізація в розчині пропану.
Депарафінізація в розчині дихлоретан-метиленхлорид.
Процес депарафінізації ділчіл.
Низькотемпературна депарафінізація. Технологічна схема процесу.
Фізико-хімічні основи процесу депарафінізації із застосуванням карбаміду.
Фактори процесу карбамідної депарафінізації – якість сировини; витрата і агрегатний стан карбаміду.
Лужне очищення, хімізм процесу.
Кислотне-контактне очищення. Хімізм процесу.
Класифікація нафтопродуктів.
Бензини. Особливості роботи карбюраторних двигунів. Хімічний склад бензинів.
Показники якості бензинів. Детонаційна стійкість. Механізм детонації.
Октанове число. Методи визначення октанового числа. Октанові числа вуглеводнів.
Показники якості бензинів – фракційний склад, хімічна стабільність, вміст сірки.
Палива для повітряно-реактивних двигунів. Основні показники якості.
Дизельні палива. Види дизельних палив. Основні експлуатаційні властивості дизельних палив.
Нафтові масла. Призначення, природа змащування.
Класифікація нафтових масел.
Індустріальні масла.
Моторні масла.
Трансмісійні масла.
Масла для прокатних станів, вакуумні, циліндрові, осьові масла.
Енергетичні масла.
Гідравлічні масла, приладові, консерваційні масла.
Показники якості нафтових змащувальних масел.
Присадки до палив. Мета застосування. Класифікація присадок до палив за їх призначенням.
Присадки, що покращують процес згорання паливно-повітряної суміші в двигунах – антидетонаційні присадки
Присадки, що підвищують цетанове число дизельних палив. Присадки, що підвищують повноту згорання палив.
Присадки, що зберігають вихідні властивості палив при їх зберіганні і транспортуванні – антиокисники.
Присадки, що зберігають вихідні властивості палив при їх зберіганні і транспортуванні – деактиватори, біоцидні присадки.
Присадки, що підвищують змащувальну здатність палив.
Протикорозійні присадки і інгібітори корозії.
Присадки, що полегшують використання палив при низьких температурах.
Присадки, що запобігають утворенню відкладень на деталях паливної апаратури.
Присадки, що змінюють електричні властивості палив.
Класифікація присадок для масел за призначенням.
Хімічна класифікація присадок. Класифікація за принципом дії.
Антиокислювальні присадки: призначення, склад, механізм дії.
Антифрикційні, протизношувальні та протизадирні присадки: призначення, склад, механізм дії.
Інгібітори корозії та протикорозійні присадки: призначення, склад, механізм дії.
Миючі (детергентно-диспергуючі) присадки: призначення, склад, механізм дії.
Депресорні присадки: призначення, склад, механізм дії.
В'язкісні присадки: призначення, склад, механізм дії.
Антисептики, протипінні присадки, адгезійні присадки.
Багатофункціональні та багатокомпонентні присадки.
Принцип підбору і застосування присадок
Структура та реологічні властивості пластичних мастил.
Виробництво пластичних мастил. Асортимент та характеристика мастил.
Виробництво розчинників, СОЖ, пластифікаторів, та інших нафтопродуктів.
Похожие разделы
Смотрите также

Вопросы для Государственного экзамена по ремонту машин и оборудования

Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 6.95 КБ
 • добавлен 26 июля 2011 г.
Приведены вопросы по ремонту и надежности машин и оборудования для госов. Документ содержит 60 тестовых вопросов по дисциплинам. « Основы теории надежности и диагностики». «Основы технологии производства и ремонта машин».

Госы - Информатика

 • формат doc
 • размер 178.91 КБ
 • добавлен 30 сентября 2010 г.
Вопросы по информатике к государственному экзамену (информатика и методика преподавания информатики, компьютерные технологии) Белорусский Государственный педагогический университет, мат. фак. , 2010

Госы - ответы по ткм

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 6.42 КБ
 • добавлен 26 июля 2011 г.
Ответы к ГОСам по технологии конструкторских материалов. Представлены ответы на вопросы по "технологии конструкторских материалов" для студентов специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство»

Ответы к Госам по специальности финансы и кредит

pottee
 • формат doc
 • размер 640 КБ
 • добавлен 27 мая 2011 г.
Шпоры. Включают разделы финансы, финансовый менеджмент, экономическая теория. 90 вопросов. Сдача 2011 год. МИЭПП Законы спроса и предложения. Безработица (определение). Валовой национальный продукт (ВНП). Виды издержек производства. Виды издержек производства в краткосрочном периоде. Домохозяйства, их двойственная роль. Закон убывающей отдачи ресурсов. Закон убывающей предельной полезности. Инфляция: Инфраструктура: Монополистическая конкуренция...

Финансы предприятий, экономический анализ

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 531.12 КБ
 • добавлен 03 февраля 2011 г.
Экономическая сущность финансов и их функции. Организация безналичной системы расчетов и их формы. Прогнозирование выручки и финансовых результатов организаций Роль, значение и виды прибыли. Состав, структура и источники формирования оборотных средств в организаций. Экономическая сущность кредита, формы и виды. Порядок выдачи и погашения краткосрочного кредита. Финансовое планирование, виды, цель и задачи. Экономическая сущность капитальных вложе...

Шпаргалки к ГОСу для студентов специальности 260501.65 Технология продуктов общественного питания

pottee
 • формат doc
 • размер 281.69 КБ
 • добавлен 31 марта 2010 г.
КГТЭИ, 2009. «Технология ПОП». «Организация производства и обслуживания на ПОП». «Охрана труда». «Оборудование предприятий общественного питания». «Экономика предприятий общественного питания».

Шпора по организации производства на предприятии

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 897.5 КБ
 • добавлен 30 марта 2011 г.
Шпора по организации производства на предприятии на гос. экзамен. УГАТУ, 7 стр. Понятие организации. Его содержание. История развития науки организации. Организационно-правовые формы предприятий. Производственный процесс. Сущность и классификация производственного процесса. Принципы рациональной организации производственного процесса. Технико-экономическая характеристика типов производства. Структура производственного цикла. Расчет и анализ произ...

Шпоры к ГИА по информатике, 2010 Елец. Специальность: Учитель математики с доп.спец. информатика. заочное отделение

pottee
 • формат doc
 • размер 1.84 МБ
 • добавлен 24 июня 2010 г.
Шпоры по предметам: архитектура компьютера, теоретические основы информатики, методика информатики, по эвм, программирование, информационные технологии в математике, компьютерное моделирование , КСи мультимедия , информационные системы, + решенные задачи по этим предметам

Шпоры к ГОСу по оборудованию пищевых предприятий

pottee
 • формат doc
 • размер 912.5 КБ
 • добавлен 08 сентября 2010 г.
25 тем по 3 вопроса, хорошее качество, с рисунками. Для специальности пищевая инженерия малых предприятий. Линия производства рыбы холодного копчения Саморазгружающаяся центрифуга фирмы LAVAL. Принцип действия и особенности эксплуатации Классификация консервной тары. Сборная и штампованная металлическая тара. Основные и вспомогательные материалы для производства консервных банок и крышек Образование двойного закаточного шва. Дайте схемы и опишите...

Шпоры к ГОСу специальность ТМ

pottee
 • формат doc
 • размер 136.37 КБ
 • добавлен 04 марта 2008 г.
Определение ТМ как науки. Области научных исследований. Науковедение: место науковедения в системе наук. Структура комплексной проблематики науковедения. Жизненный цикл изделий машиностроения и его технологическая составляющая. Характер развития науки. Организация научного труда исследователей в области маш-ых производств. Служебное назначение изделий машиностроения. Технический уровень и показатели качества машин. Качество деталей машин. Понятие...