• формат pdf
  • размер 19,09 МБ
  • добавлен 1 апреля 2015 г.
Гілецький Й.Р., Сливка Р.Р., Атаманюк Я.Д., Чобан Р.Д. Географія. 9 клас
Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. — Харків : Ранок, 2017. — 208 с. : іл. — ISBN 978-617-09-3366-9.
Експерти, які здійснили експертизу підручника під час проведення конкурсного відбору проектів підручників для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів і зробили висновок про доцільність надання підручнику грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»:
Л. А. Ставецька, учитель Волинського ліцею-інтернату Волинської обласної ради, учитель-методист;
М. В. Зінкевич, старший викладач Комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти»;
М. О. Барановський, завідувач кафедри географії Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, професор.
Вступ
Національна економіка та світове господарство
Національна економіка
Національна економіка та економічний розвиток
Секторальна модель економіки та суспільна організація виробництва
Чинники розміщення та форми просторової організації
Національної економіки
Світове господарство
Спеціалізація території та світове господарство
Типи економічних систем та типізація країн світу
Багаторівневість світового господарства та його просторова структура
Сучасні тенденції розвитку світового господарства
Глобалізація та економічна інтеграція у функціонуванні міжнародної економіки
Первинний сектор господарства
Сільське господарство
Сучасне сільське господарство у світі
Складові сільського господарства. Вплив природних чинників на аграрне виробництво
Сільське господарство України. Структура сільськогосподарських угідь та географія вирощування основних культур
Тваринництво. Зональна спеціалізація сільського господарства України
Сільське господарство світу та його просторова організація
Лісове господарство
Лісове господарство. Основні лісові пояси світу. Лісозабезпеченість. Лісове господарство в Україні
Добувна промисловість
Класифікація мінеральних ресурсів за використанням. Забезпеченість країн мінеральними ресурсами
Видобування паливних мінеральних ресурсів у світі та в Україні
Видобування металічних руд у світі та в Україні
Видобування мінеральної нерудної сировини в країнах світу
Вторинний сектор господарства
Виробництво та постачання електроенергії
Значення електроенергетики. Типи електростанцій, основні чинники їх розміщення. Паливно-енергетичний баланс
Електроенергетика України
Електроенергетика світу та окремих країн
Металургійне виробництво
Сучасне металургійне виробництво та чинники його розміщення
Металургійне виробництво в Україні
Металургійне виробництво світу та окремих країн
Хімічне виробництво. Виробництво деревини, паперу
Значення, особливості та чинники розміщення хімічного виробництва
Хімічне виробництво в Україні та світі
Виробництво деревини й паперу в Україні та світі
Виробництво машин та устаткування
Машинобудування в сучасному світі
Машинобудування в Україні
Машинобудування світу, регіонів, країн
Виробництво тканин, одягу, взуття
Особливості текстильного, швейного, шкіряного та взуттєвого виробництва в Україні
Найбільші на світовому ринку країни-виробники та країни-експортери тканин, одягу та взуття
Виробництво харчових продуктів, напоїв
Чинники розміщення підприємств, що виробляють харчові продукти. Харчова промисловість в Україні
§ 34. Виробництво продуктів харчування у світі та окремих країнах
Третинний сектор господарства
Транспорт
Транспорт, його види та роль у національній і світовій економіці
Транспорт України. Міжнародні транспортні коридори на території України
Транспорт світу. Міжнародні транспортні коридори
Торгівля
Торгівля, її форми та показники. Торгівля в Україні
Світовий ринок товарів і послуг. Напрямки зовнішньоторговельних зв’язків та міжнародні організації
Туризм
Туризм як складова національної економіки, його види та чинники розвитку. Туризм в Україні
Міжнародний туризм. Основні туристичні регіони світу. Країни світу з найбільшою кількістю об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО
Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоров’я
Роль науки й освіти в суспільстві. Найвідоміші центри науки та охорони здоров’я в Україні й світі
Фінансова діяльність. Комп’ютерне програмування
Фінансові послуги у світі та Україні
Аутсорсинг. Аутсорсинг інформаційних технологій
Глобальні проблеми людства
Глобальні проблеми людства
Глобальні проблеми людства та причини їх виникнення
Демографічна та продовольча проблеми. Подолання відсталості країн, що розвиваються. Сталий розвиток
Словник понять і термін
Возможность скачивания данного файла заблокирована по требованию правообладателя.