Справочник
  • формат pdf
  • размер 1,10 МБ
  • добавлен 27 апреля 2016 г.
Гаврилків В.М. Теплотехнічне діагностування ГПА з газотурбінним приводом
В.М. Гаврилків, С.Л. Левченко, С.О. Цуркан. Теплотехнічне діагностування газоперекачувальних агрегатів з газотурбінним приводом.
Посібник. К.: "Четверта хвиля",2009. 79 С.
В посібнику висвітлені основні питання збору вхідних даних, обробки,систематизації, викладення результатів теплотехнічних обстежень з врахуванням наявної на сьогоднішній день ситуації з технічним забезпечення вимірювань, діючої нормативної бази в даній сфері.
Базові визначення та поняття
напрям діяльності
Основний об’єкт діагностування
Можливості технічної діагностики
Цілі технічного діагностування
Характеристики роботи об’єкту діагностування
Діагностичні параметри
Режими діагностування
Технологічні вимоги при проведенні теплотехнічних обстежень
вимірювання
основні поняття
Системи одиниць
Приставки кратності
Правила використання приставок
Правила написання одиниць
Метрологічне забезпечення обстежень
Система позначень і розмірностей теплотехнічних параметрів та показників
нережимні параметри
Режимні параметри Вцн
режимні параметри Гтд
параметри і показники роботи Гпа
індивідуальна норма витрати паливного газу
Принцип утворення позначень параметрів та показників
Методи обробки проміжних результатів розрахунків
визначення загальних понять
Методи обробки проміжнихрезультатів
Екстраполяція фактичних значень параметрів роботи гтд
Математичний апарат для визначення режимних параметрів роботи гпа
загальний підхід
Властивості природного газу і параметри зовнішнього середовища
Параметри Гтд
параметри Вцн
методи аналізу кінцевих результатів
показники технічного стану гпа
перелік замірних параметрів різних типів гпа (бланки спостережень)
гт-750-6; гтк-10-2; гтк-10-4; гтнр-10; гтнр-12,5
гт-6-750; гтн-6; гтн-16
гтк-10і; гтк-25і
гпа-ц6.3 (Нк-12ст)
гпа-ц6.3 (Д-336-2 або дт71); гпа-ц1-16с
гпа-10-01 (др-59); гпу-16 (дж-59); гтк-10с
(дн-70); гпа-25мн (дн-80)