Информатика и вычислительная техника
  • формат pdf
  • размер 4,18 МБ
  • добавлен 11 декабря 2015 г.
Гаврилов Е.В., Дмитриченко М.Ф. та ін. Основи теорії систем і управління
Гаврилов Е.В., Дмитриченко М.Ф., Доля В.К., Лановий О.Т., Линник І.Е., Поліщук В.П. Системологія на транспорті. Кн. І. Основи теорії систем і управління. Під заг. ред. Дмитриченка М.Ф. Київ: Вища школа, 2004 р., 397 с.
У підручнику розглянуто понятійний апарат загальної теорії систем, класифікація систем і їхніх моделей, методологія моделювання, аналізу функціонування і розвитку систем. Визначено принципи проектування, конструювання та оптимізації систем. Розглянуто системні методи прийняття рішень у складних проблемних ситуаціях.
Підручник призначений для студентів і аспірантів, які навчаються за спеціальностями напрямку 6.1004 „Транспортні технології” вищих навчальних закладів.
Похожие разделы