Судебная медицина
Медицинские дисциплины
  • формат pdf
  • размер 18.87 МБ
  • добавлен 20 августа 2016 г.
Герасименко О.І., Антонов А.Г., Герасименко К.О., Коміссарова Н.О., Коміссаров М.Л. Судова медицина
Підручник для ВНЗ: Вид.третє, переробл.доповн. – К.: КНТ, 2016. – 630 с.
В підручнику на сучасному науковому та педагогічному рівні викладено повний курс судової медицини. Надана актуальна інформація щодо правових та організаційних основ судово-медичної служби та загальні дані про діяльність судових експертів, інформація, яка дозволить визначити ознаки впливу на організм або труп певних чинників, вирішити питання про механізм утворення, зажиттєвість і давність ушкодження, причину смерті, тяжкість тілесного ушкодження тощо. Розглянуто питання дослідження та експертизи речових доказів зі слідами біологічного походження та типові помилки судово-медичних експертів. Значна увага приділяється судово-медичній експертизі живих осіб та експертизі трупів. Питання законодавчого регулювання судово-медичної експертної діяльності надані на сучасному рівні станом на серпень 2015 року. Підручник є зручним для використання студентами юридичного напрямку, оскількі розставлені акценти щодо використання судово-медичних даних працівниками органів внутрішніх справ, слідчими, суддями, працівниками прокуратури та адвокатури. Одночасно, навчальний матеріал надано в повному обсязі відповідно до навчальних програм, за якими навчаються студенти медичних вищих навчальних закладів. Видання розраховане на студентів вищих медичних та юридичних навчальних закладів, судово-медичних експертів, лікарів-експертів та юристів.
Похожие разделы