• формат pdf
  • размер 2,37 МБ
  • добавлен 14 ноября 2015 г.
Глєбова М.Л., Дорохов О.В., Фінкельштейн В.Б., Форкун Я.Б. Текст лекцій з дисципліни Електричні машини. Частина 1. Трансформатори. Асинхронні Машини
Курс лекцій.– Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015 –96 с.
Даний лекційний курс присвячений сучасним технологіям виробництва електроенергії на даному етапі розвитку енергетики, обов’язковою складовою реалізації яких є названі вище енергоустановки і, відповідно, теоретичні та практичні питання, пов’язані з їх створенням та експлуатацією.
Для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології.