• формат doc
  • размер 711,08 КБ
  • добавлен 02 мая 2016 г.
Глоба В.М. Типові розрахунки з спорудження нафтогазосховищ
Івано-Франківськ: Факел, 2000. — 206 с.
Викладено основні розрахунки конструктивних елементів резервуарів та технологічних параметрів будівництва резервуарних парків нафтобаз, монтажу сталевих і залізобетонних резервуарів та газгольдерів, вибору машин і механізмів для здійснення монтажних робіт. Окремий розділ присвячено будівництву підземних нафтогазосховищ та розрахунку міцнісних і технологічних параметрів ємностей. Подано рекомендації з виконання курсового проекту. У кінці посібника наведені довідкові дані та подано перелік літературних джерел.
Призначено для студентів спеціальності 7.09.03.05 “Газонафтопроводи та газонафтосховища”.
Передмова.
Типові розрахунки з спорудження нафтобаз.
Класифікація нафтобаз.
Визначення ємності резервуарних парків нафтобаз.
Визначення ємності резервуарного парку графічним методом.
Визначення ємності резервуарного парку аналітичним методом.
Вибір типів резервуарів.
Класифікація резервуарів.
Визначення оптимального об’єму і кількості резервуарів.
Розміщення резервуарів у резервуарному парку.
Рекомендації щодо розробки генерального плану нафтобази.
Обчислення об’єму земляних робіт при будівництві нафтобази.
Типові розрахунки конструктивних елементів сталевих резервуарів.
Конструктивні особливості сталевих резервуарів.
Матеріали резервуарних конструкцій.
Навантаження, що діють на резервуар.
Розрахунок товщини стінки вертикальних циліндричних резервуарів і радіальних переміщень.
Визначення напруг і перевірка міцності стінки вертикального циліндричного резервуара.
Розрахунок вузла сполучення стінки вертикального циліндричного резервуара з днищем (резервуар спирається на піщану подушку).
Розрахунок вузла сполучення стінки вертикального циліндричного резервуара з днищем (резервуар спирається на бетонне кільце) 48.
Розрахунок покриття вертикальних циліндричних резервуарів.
Розрахунок стійкості вертикальних циліндричних резервуарів.
Розрахунок радіальної балки плоского щита покриття.
Розрахунок центральної опори резервуара.
Розрахунок плаваючих покрівель і понтонів.
Розрахунок товщини стінки і днища горизонтального резервуара.
Типові розрахунки з спорудження вертикальних сталевих резервуарів.
Розрахунок фундаментів і підвалин під вертикальні сталеві резервуари.
Розрахунок оснастки для розвантажування рулонів із залізничних платформ.
Визначення центра мас рулону.
Розрахунок такелажної оснастки для накочування рулону на днище.
Визначення зусиль і розрахунок оснастки для піднімання рулонів у вертикальне положення А-подібною стрілою.
Розрахунок А-подібної стріли.
Розрахунок заглибленого бетонного якоря для закріплення блока поліспаста при підніманні рулону А-подібною стрілою.
Вибір крана для піднімання рулону у вертикальне положення.
Розрахунок такелажної оснастки для розгортання рулону.
Розрахунок траверси для піднімання щитів покриття.
Типові розрахунки з спорудження газгольдерів.
Характеристика і конструктивні параметри газгольдерів.
Розрахунок мокрих газгольдерів.
Розрахунок товщини стінки мокрого газгольдера.
Визначення корисного об’єму і тиску у газгольдерах.
Розрахунок горизонтальних газгольдерів.
Визначення товщини стінки циліндричної частини і днища горизонтального газгольдера.
Визначення корисного об’єму і допустимого тиску в газгольдерах.
Розрахунок сферичних газгольдерів.
Розрахунок товщини стінки оболонки.
Розрахунок сферичної оболонки на міцність і стійкість.
Розрахунок опори газгольдера.
Розрахунки з спорудження залізобетонних резервуарів.
Характеристика і конструктивні параметри резервуарів.
Розрахунок циліндричних залізобетонних резервуарів.
Розрахунок прямокутних залізобетонних резервуарів.
Типові розрахунки з спорудження підземних газонафтосховищ.
Класифікація і основні конструктивні характеристики підземних газонафтосховищ.
Розрахунок ємності і продуктивності пластових підземних сховищ газу.
Розрахунки з спорудження підземних сховищ шахтового типу.
Обчислення основних технологічних параметрів.
Визначення форм і розмірів виробок-місткостей.
Обчислення параметрів буро-вибухових робіт при спорудженні підземних сховищ шахтового типу.
Методика обчислення параметрів буро-вибухових робіт при спорудженні виробок малого перерізу шпуровими зарядами.
Методика обчислення параметрів буро-вибухових робіт при спорудженні виробок-місткостей великого перерізу свердловинними зарядами.
Розрахунок герметичних перемичок.
Розрахунки з спорудження підземних сховищ, утворених у сольових покладах методом (методом розчинення).
Оцінка міцності і вибір форми підземного сховища.
Розрахунки з спорудження підземних сховищ камуфлетними (глибинними) вибухами.
Обчислення параметрів буро-вибухових робіт.
Розрахунки з спорудження ізотермічних сховищ.
Методичні поради до курсового проектування.
Література.
Додатки.
Похожие разделы