Аддитивные технологии в машиностроении
Машиностроение и металлообработка
  • формат pdf
  • размер 1,07 МБ
  • добавлен 29 января 2017 г.
Грабченко А.І., Доброскок В.Л. Сучасні технології матеріалізації комп'ютерних моделей
Навчальний посібник. — Харків: НТУ "ХПІ", 2009. — 86 с. — ISBN 978-966-8944-65-7.
Навчальний посібник підготовлено згідно з навчальним планом магістерського курсу "Автоматизований промисловий дизайн" по спеціальності 8.05050201 "Технологія машинобудування», розробленим відповідно до спільного європейського проекту ТЕМПУС у Національному технічному університеті "Харківський політехнічний інститут". В навчальному посібнику представлено основні способи матеріалізації комп'ютерних моделей з використанням сучасних технологій Rapid Prototyping, їх систематика та технологічні особливості їх використання. Призначена для студентів технічних спеціальностей, магістрів, аспірантів, працівників НДІ й промисловості.