Статья
  • формат pdf
  • размер 226,38 КБ
  • добавлен 21 сентября 2015 г.
Гребенюк А.В. Етнонаціональні особливості вираження семантики зоосемічного компонента у фразеологізмах української мови
Гребенюк А. В.Етнонаціональні особливості вираження семантики зоосемічного компонента у фразеологізмах української мови // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. - 2002. - Вип.
8. - С 26-33.
Стаття присвячена аналізу семантики зоосемічних компонентів української лексичної
системи, зв’язків зоолексем з етнокультурними факторами у зоофразеології та визначенню
перспектив подальших розвідок у цьому напрямку.
Ключові слова: зоолексема, фаунонімічна лексема, фаунонім, анімалістичний концепт,
семантика зоосемічного компонента.