Химия и химическая промышленность
Практикум
  • формат pdf
  • размер 1,12 МБ
  • добавлен 17 февраля 2015 г.
Грицина О.О., Россінський Р.М. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни Захист систем теплогазопостачання і вентиляції від корозії
Методичні рекомендації. — Рівне: НУВГП, 2014. — 40с.
Для студентів спеціальності 7.06010107 «Теплогазопостачання та вентиляція» денної та заочної форм навчання.
Захист систем теплогазопостачання від корозії є важливою складовою забезпечення надійної роботи цих систем. Студент спеціальності теплогазопостачання та вентиляція вивчаючи навчальну дисципліну «Захист систем ТГВ від корозії» повинен володіти навиками проектування основних споруд захисту систем теплогазопостачання і вентиляції (ТГВ) від корозії, вміти технічно і грамотно вибрати та обґрунтувати ефективність схем захисту систем ТГВ від внутрішньої і зовнішньої корозії, знати механізми корозії металів, класифікацію корозійних процесів та фактори, що визначають ступінь впливу корозії та трубопроводи та обладнання. У методичних вказівках містяться рекомендації щодо проектування катодного, протекторного та дренажного захисту газопроводів, спільного електрохімічного захисту теплопроводів, газопроводів та водопроводів та розрахунку теплогідроізоляції теплопроводів. Крім того, розрахунки основних параметрів захисту теплових мереж від внутрішньої корозії шляхом стабілізації фізико-хімічних характеристик теплоносія.