Информатика и вычислительная техника
  • формат pdf
  • размер 3,58 МБ
  • добавлен 11 октября 2013 г.
Грицунов О.В. Інформаційні системи та технології
Навч. посіб. для студентів за напрямом підготовки «Транспортні технології». – Х.: ХНАМГ, 2010. – 222 с.
Інформаційне суспільство та інформаційні системи
База даних та банки даних
Класифікація інформаційних систем
Зберігання і обробка інформації в найпростіших банках даних
Використання мов програмування в інформаційних системах
Створення банків даних за допомогою сучасної реляційної СУБД
Реалізація запитів в СУБД
Складання екранних форм та звітів
Інформаційні технології
Похожие разделы